2010-07-06 13:00Pressmeddelande

Skapa allians mot ungas arbetslöshet!

null

Vädjan till politikerna i Almedalen:

Skapa allians mot ungas arbetslöshet!

- Nu är hög tid för våra politiker i riksdagspartierna att skapa en riktig betydelsefull allians mot ungdomsarbetslösheten!
- För helsike politiker, Ni måste våga ta tuffa beslut även inom arbetsmarknaden. Vi inom arbetsmarknadens parter klarar uppenbarligen inte av att reformera den ”svenska modellen”.
- Det förklarade Hampe Mobärg, VD i bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna vid en debatt om arbetsmarknadsläget i samband med Politikerveckan i Almedalen. 

 Det är bara att titta på resultatet av den gångna avtalsrörelsen, framhöll Hampe Mobärg självkritiskt.
 - Mig veterligt finns inget i de nya avtalen som gör det lättare för ungdomar att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Betyg: Icke Godkänt.
 - Ni politiker har ju varit bra på att skapa allianser både till höger och vänster. Ungdomsarbetslösheten är en extremt mycket angelägnare fråga för samhället än en relativt välmående 40-talistgrupp som håller på att glida in i pension. Är det inte dags att alliera Er mot arbetslösheten bland ungdomar innan det är för sent?

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson