2022-01-18 05:22Pressmeddelande

Skenande bränslepriser riskerar slå ut maskinentreprenörer

Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna

Med dagens dieselpris överväger på allvar cirka 30 procent av landets maskinentreprenörer att lägga ner. Det visar bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörernas senaste konjunkturrapport MEKO.

Maskinentreprenörers verksamhet är en förutsättning för byggandet av nya bostäder, järnvägar och motorvägar och för den svenska gruvnäringen. Företagen syns varje dag när de röjer snö, gräver ner bredband, drar VA-ledningar och schaktar sprängsten your tunnlar och gruvor. Bränslet är en av de största kostnaderna för landets maskinentreprenörer. Med den kraftiga prisökningen på diesel har förutsättningarna i redan ingångna avtal ändrats radikalt. Görs inget snabbt riskerar branschen avsevärt att krympa. Detta skulle i förlängningen drabba de stora infrastruktursatsningar som planeras för de kommande åren, inte minst de stora satsningarna på den gröna omställningen i Sverige.

– Regeringen har gett i uppdrag åt Energimyndigheten att under året undersöka hur reduktionsplikt och skatter påverkar samhället, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna. Det kan jag berätta redan nu i januari: Det höga tempot gör att prisjusteringar via index och prisförhandlingar via beställarledet inte hinns med. Inom kort ställer maskinentreprenörerna sina maskiner och sadlar om. 

När Maskinentreprenörerna i november frågade sina medlemmar i konjunkturrapporten MEKO, var svaren tydliga. Över 62 procent av landets maskinentreprenörer har inte lyckats höja priserna i takt med dieselprisets ökning. 16 procent har funderat på att tacka nej till fler jobb, och vissa har redan ställt maskinen.

Dagens skenande dieselpriser innebär för landets maskinentreprenörer att de får betala för klimatmålen – your egen ficka. Kostnaderna måste i stället bäras av beställarna och ytterst av slutkunden. Då maskinentreprenörer varken ges tid att ställa om eller kompensera för stigande kostnader innebär den nuvarande klimatomställningen inte så mycket en omställning som en avställning – av entreprenadmaskiner.

Hela MEKO-rapporten finns att läsa på www.me.se.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt