2012-12-10 09:07Pressmeddelande

Skurup - Gymnasium går emot feltänk!

null

- Regeringen måste ha gjort ett gigantiskt feltänk när den vägrar ungdomar, som vill bli maskinförare, att få ta körkort under utbildningen, säger Per Ek, regionchef vid Maskinentreprenörerna, ME, i södra Sverige. Därför är det modigt av Nils Holgersson gymnasiet i Skurup att tolka myndigheternas nya bestämmelser annorlunda. Skolan tillåter nu ungdomarna att ta det nödvändiga körkortet. Det har skapat ett söktryck till gymnasiet i Skurup!

- Här ger vi eleverna möjlighet att få mesta delen av körkorts-studierna, utom själva uppkörningen, säger Anders Jagerstam, lärare på Bygg- och anläggningsprogrammet. Det har blivit en viktig orsak till att eleverna söker sig till just vår utbildning. 

Frågan om körkortsutbildning på Bygg- och anläggningsprogrammet har i snart två år bollats mellan statliga verk. Gymnasieskolor runt om i landet tvekar om de får bedriva körkortsutbildning eller inte sedan den nya gymnasiereformen GY 11 infördes. Tidigare har det varit en självklarhet att ungdomarna fick körkortet med sig i sin utbildning.

- Men otydlighet från myndigheter och en utbildningsminister som är tyst, har gjort att utbildningar till maskinförare runt om i Sverige tappat elever, förklarar Per Ek. Att utbilda sig till maskinförare utan körkort är lika dumt som att utbilda sig till frisör utan att använda sax i utbildningen.

Nils Holgersson gymnasiet i Skurup har som en av ett fåtal skolor i landet tolkat reglerna och förordningarna rationellt. Därför söker sig eleverna nu till vår utbildning, säger läraren Anders Jagerstam.
 
- Det är ju såklart såhär det skall vara, menar Per Ek. Här finns ett kommande bristyrke med stora generationsavgångar samtidigt som infrastruktursatsningarna framöver är stora. De elever på gymnasiet vi träffade förra veckan vid en information kommer inte bara att vara anställningsbara, utan också eftertraktade. Speciellt roligt är det att se sju tjejer bland de 23 eleverna, menar Per Ek. Så många flickor finns inte på någon annan maskinförarutbildning i Sverige.

För mer information:
Per EK, Maskinentreprenörerna, region Södra, tfn: 0708-10 19 59
Anders Jagerstam, Nils Holgersson gymnasium, tfn: 0738-56 03 23


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson