2011-05-18 15:15Pressmeddelande

Slagsida i järnvägsdebatten när 9 av 10 reser på vägar!

null

- Den ensidiga debatten om järnvägen ger en skev bild av underhållsbehovet av svensk infrastruktur. Medborgarna får intrycket att tåg är vårt största och viktigaste transportmedel när vägtrafiken fullständigt dominerar, 9 av 10 personer färdas på vägar!  Det hävdar Håkan Norén, ordförande för bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna, ME, som talar vid årsstämman och kongressen på fredagen 20 maj i Stockholm.

- Ett vanligt mått på persontransporter, när trafikanalytiker redovisar väg- och järnvägstrafik, är att mäta antalet miljarder personkilometer per år. 2009 användes 109 miljarder personkilometer på vägarna mot 11 miljarder på järnväg, förklarar Håkan Norén. Vi kan alltså säga att det går nästan 100 miljarder personkilometrar mer trafik på väg än på järnväg, eller att bara 8 procent av alla personkilometrar gick på järnväg mot 92 procent på väg.

Håkan Norén pekar även på godstrafiken.
- Mer än dubbelt så mycket gods, räknat i miljarder tonkilometer transporteras på vägarna jämfört med järnvägen. Som ett exempel på den snedvridna debatten nämner Håkan Norén de 800 miljoner som tilldelats järnvägen i extraanslag men som redan förbrukats, enligt Trafikverket.

- S-oppositionen gjorde ett stort nummer av finansministerns och regeringens svek. Det är fantastiskt att sådana diskussioner får så stort utrymme i debatten. Trafikdebatten lider idag av svår slagsida för järnvägen. Alla tycker på något sätt ”synd om” de illa skötta spåren, förklarar Norén. Järnvägen måste få ökade anslag men inte på bekostnad av vägarna, då kan det bli farligt, bl.a. för trafiksäkerheten. Många vägar är i stort behov av reparationer och underhåll, där det utöver biltrafiken rullar nästan lika stor kollektivtrafik som på järnväg.

- Nu är dags att påminna om att järnvägen endast svarar för en liten del av trafiken. Strålkastarljuset över trafikslagen bör fördelas i rättvisare proportioner, säger Håkan Norén

För ytterligare information:
Håkan Norén, Förbundsordförande, Maskinentreprenörerna, tfn: 0705- 35 72 20
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 0730- 29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson