2017-07-04 13:00Pressmeddelande

Snön och kvaliteten faller, kostnaderna ökar

null

Just den dagen 2016, när det kom 40 centimeter snö, önskade jag mig nog en trängselskatt på tiotusen kronor så att folk hade stannat hemma. Men problemet var inte så mycket att det saknades snöröjningsresurser, utan att de inte kom fram, eftersom vägarna var blockerade av ledbussar och lastbilar som satt fast. Men extrema händelser som den dagen är inte problemet, det är att kunna sköta det dagliga och det är där upphandlingarna kan förbättras, sade Jonas Eliasson, Trafikdirektör Stockholms stad vid ett almedalsseminarium anordnat av branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME.

– För oss inom ME är bilden tydlig. Dagens långa och prispressade upphandlingskedjor, där ”min dräng har också en dräng-principen” gäller, har lett till sämre kvalitet i snöröjningen. Om den seriöse maskinentreprenören, som längst ner i kedjan är den som kör bort snön, inte kan betala avtalsenliga löner, täcka investeringarna i de miljöfordon som upphandlingarna kräver, eller måste göra våld på säkerheten för att få det att gå runt, då har vi problem. Därför måste upphandlarna lära sig förstå de verkliga kostnaderna för att utföra uppdrag. Det sade ME:s VD Hampe Mobärg i samband med seminariet, där förutom Stockholms Stad, även Svevia, PEAB, Region Gotland, Trafikverket och Norrköpings kommun medverkade.

– Vi specificerar inte hur långa kedjorna får vara när vi gör upphandlingar, men vi ska följa upp och se över hur många led det finns, inte bara i snöröjningen, sade Åsa Markström, tillförordnad Inköpsdirektör på Trafikverket.

– Dåliga upphandlingar där kostnaderna trycks allt längre ner i kedjan gör att det ser ut som om allt blir billigare. Frågan är vem som egentligen betalar priset? Billigt är inte alltid bra, vi vet hur det såg ut i Stockholm de där dagarna i november förra året. Totalt trafikstopp, olyckor och personskador. Den bistra sanningen är att det är vi skattebetalare som betalar de indirekta miljardkostnaderna i form av förseningar och minskad tillgänglighet, ökade sjukvårdskostnader och höjda försäkringsavgifter. Det syns inte i upphandlingarna. Kanske är det dags för stockholmarna att reagera och kräva återbetalning av trängselskatten? Elbolagen får ju betala sina abonnenter när de blir utan ström, sade Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson