2006-03-31 13:00Pressmeddelande

Sommarstugan har blivit miljöfara

I Sverige finns närmare en miljon enskilda avlopp. Enligt studier är mer än hälften av dessa trasiga eller fungerar dåligt. Cirka 300 000 av dessa finns i Sveriges kustområden och bidrar till skadliga utsläpp av fosfor. Naturvårdsverket vill att kommunerna ska sätta stopp för detta, begär hos regeringen att få ställa hårdare krav på hur enskilda avlopp ska utformas. Enligt förslaget ska kommunerna granska fastigheter och vidta åtgärder, som det heter.

Nu, precis när alla snart ska ut till sina omtyckta sommarstugor, riskerar över 100 000 ägare till fritidshus i Sverige att pekas ut som miljöbovar! Naturvårdsverket föreslår att kommunerna får ställa krav för att stoppa utsläppen från bristfälliga enskilda avlopp, konstaterar Nils Jakobsson, VD för Maskinentreprenörerna.

Men från Maskinentreprenörerna vill vi ha en mjukare linje med någon form av morot till sommarstugeägare, som måste bygga om sina gamla avlopp enligt dessa hårdare regler, säger Nils Jakobsson.

Maskinentreprenörerna anser att det är rimligt att staten i stället uppmuntrar sommarstugeägarna till att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp. Ett stöd liknande de så kallade ROT-avdragen, behövs. Det skulle dessutom kunna påskyndar det angelägna arbetet att rädda Östersjön.

Vi tror att människor vill ta ett miljöansvar. Men att ägare till enskilda avlopp plötsligt ställs inför att betala hela ombyggnaden själv, känns väldigt tufft. Och det är viktigt att ombyggnaderna sker av yrkeskunniga entreprenörer. Vi tycker också att kommunerna ska underlätta på alla sätt för att ansluta de enskilda fastigheterna till det kommunala VA-nätet, säger Nils Jakobsson

Maskinentreprenörerna vill också att Naturvårdsverket och regeringen trycker på bättre för att övriga länder kring Östersjön ska ta sitt ansvar. I flera andra Östersjöländer är avloppen från enskilda fastigheter ett betydligt större problem än in Sverige.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson