2014-06-30 11:00Pressmeddelande

Specialföretagen inom Bygg och Installation förstärker samverkan

null

Arbetsgivarförbunden Maskinentreprenörerna (ME) Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och VVS Företagen (VVS F) inom byggsektorn har beslutat stärka sin samverkan i avsikt att utveckla kollektivavtalen inom sina respektive områden. Tillsammans företräder dessa förbund 5 700 företag som har 40 000 medarbetare. Förbunden är med i Svenskt Näringsliv.

- Vi vill att våra kollektivavtal ska utvecklas i takt med tiden. Kollektivavtalen har inte följt med den strukturutveckling som skett inom våra verksamhetsområden, säger Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna. Våra medlemsföretag är inte i traditionell mening enbart underentreprenörer utan leverantörer av specialistkompetens inom sina respektive områden.

Den stora fördelen med en tätare arbetsgivaresamverkan är att det ges möjligheter att ventilera viktiga frågor på våra respektive förbundsområden samt de frågor som berör flera områden samtidigt. Det ger även en välbehövlig framförhållning i strategiska resonemang och förståelse för våra gemensamma frågor.  Det är vår mening att denna samverkan också kommer förnya vår dialog med våra fackliga motparter och på sikt leda till att vi kan utveckla avtal som är i takt med bransch- och marknadsutvecklingen.

Sammanfattningsvis syftar samverkan till att:

• Stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och öka medlemsnyttan.
• Flytta fram förbundens positioner inom och utom sektorn.
• Gemensam kompetensutveckling för förbundens förhandlare och därigenom kunskap
  om  förbundens olika avtalsinnehåll, tolkningar etc.
• Tillsammans aktivt arbeta i avtals- och tolkningsfrågor för medlemsföretagens bästa.
• Samförhandla i avtalsfrågor och samverka i övriga relevanta frågeställningar.
• Gemensamt relationsbyggande med fackförbunden för att vidmakthålla och utveckla ett gott
   förhandlings- och samarbetsklimat.
• Tillsammans aktivt verka för en kommunicerad samsyn i gemensamma frågor.


För vidare information kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56
Thomas Dahlberg, VD Plåtslageriernas Riksförbund, tfn: 0709-62 75 98
Johan Mossling, t.f. VD, VVS Företagen, tfn: 0709-62 75 14

 

Specialföretagen inom byggsektorn består av Arbetsgivarförbunden Maskinentreprenörerna (ME) Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och VVS Företagen (VVS F) Tillsammans företräder dessa förbund 5 700 företag som har 40 000 medarbetare. Förbunden är med i Svenskt Näringsliv.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson