2013-06-10 11:14Pressmeddelande

Starkt stöd för individuella och prestationsbaserade löner

null

Nya undersökningar utförda av branschorganisationerna Maskinentreprenörerna (ME) och Plåtslageriernas Riksförbund (PLR), som tillsammans organiserar 40 procent av arbetsgivarna inom bygg- och installationsindustrin, visar att en övervägande majoritet av både byggnadsarbetare och arbetsgivare vill att lönerna ska vara individuella och baserade på ansvar och prestation.

– Vi har länge arbetat för individuell lönesättning, men har mött motstånd från fackförbunden. Nu har vi svart på vitt på att både våra medlemmar och deras medarbetare vill att ansvarstagande och prestation ska synas i lönekuvertet, säger ME:s VD Hampe Mobärg. 

Enligt den undersökningen inom LO-kollektivet som genomförts av Demoskop, vill
74 procent av de tillfrågade byggnadsarbetarna att graden av ansvarstagande ska vara avgörande för löneutvecklingen och 73 procent att den prestation som görs ska påverka lönen.

– Det är glädjande siffror som talar för sig själv. Dagens medarbetare vill belönas efter förtjänst och insats. Vi behöver moderna lönesystem, både för att kunna bryta de senaste årens svaga resultatutveckling och för att möta en växande utländsk konkurrensen, säger Hampe Mobärg.
Parallellt har United Minds för ME:s och PLR:s räkning gjort motsvarande undersökning hos arbetsgivarna och då kommit fram till snarlika resultat. Av 317 tillfrågade plåtslagerier uppger 76 procent att de tror att en mer individbaserad lönesättning bidrar till ökad produktivitet.

– Undersökningarna visar att samförståndet är större än vad som framgår av avtalsförhandlingarna. Ett modernt lönesystem med tonvikt på individen skulle stärka branschen och skapa bättre förutsättningar för trygga byggjobb och en positiv löneutveckling. Mer individuella löner minskar inte lönekostnaderna i sig, men våra medlemmar tror att en ökad produktivitet kan bidra till ett ökat löneutrymme, säger Thomas Dahlberg, VD för PLR.

 En viktig förutsättning för en mer individuell lönesättning är enligt undersökningen att systemet upplevs som rättvist. Medarbetaren måste veta vad som förväntas för en lönehöjning och lönesättningen får inte uppfattas som godtycklig.

– Vi som arbetsgivarorganisationer har ett ansvar för att stödja våra medlemmar med verktyg som höjer lönesättningskompetensen. För att vara attraktiv och konkurrenskraftig måste branschen i framtiden kunna möta medarbetarnas krav på lönesättningen på ett sätt som tar hänsyn till ansvarstagande och arbetsinsats, säger Thomas Dahlberg.

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna
tfn: 073- 029 88 56
e-post: hampe.mobarg@me.se

Thomas Dahlberg, VD Plåtslageriernas Riksförbund
tfn: 070- 962 75 98
e-post: thomas.dahlberg@entreprenorforetagen.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson