2009-01-22 15:00Pressmeddelande

Starkt stöd för satsning på vägar och järnvägar!

Ny Demoskopundersökning:

Svenska folket ger ett starkt stöd för större satsningar på utbyggnad av infrastrukturen i form av vägar och järnvägar. Den positiva inställningen gäller oavsett politisk åsikt.
En övervägande majoritet, 64 procent, vill att anslagen till infrastrukturen höjs från dagens nivå! Mer än 9 av 10 anser att investeringar i infrastruktur är viktiga för landets utveckling, både på ett nationellt och regionalt plan.

Det visar en färsk undersökning av Demoskop på uppdrag av bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna, ME. 1012 intervjuer gjordes per telefon med ett representativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18-89 år den 2-8 januari i år.

Överraskande

- Vi är överraskade av allmänhetens stora stöd för satsningar på infrastruktur i en alltmer sviktande konjunktur. Det finns inga större partipolitiska motsättningar, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna. Den svenska befolkningen är mer eller mindre fullt övertygade om att vägar och järnvägar är centralt för landets utveckling! De allra flesta, 92 procent, pekar på att investeringar i infrastrukturen skapar fler arbetstillfällen och ger effektivare och mer miljöanpassade transporter. Dessutom tycker man att det är viktigt för företagen på landsbygden.

Valdebatt 30 januari

Undersökningen presenteras vid den första valdebatten om infrastrukturen mellan trafikpolitiker från samtliga riksdagspartier. Den hålls vid tredje årgången av Stora Infradagen den 30 januari i Stockholm.

- Den stora frågan är om regeringen kan hålla fast vid sina beslutade närtidssatsningar på vägar och järnvägar, förklarar Hampe Mobärg. Risken finns att investeringarna bromsas med hänvisning till pengabrist!

Ytterligare information:

Maskinentreprenörerna: Hampe Mobärg, 073-029 88 56
Demoskop: Peter Rosin, 073-522 55 31

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson