2018-06-01 07:48Pressmeddelande

Statsministern tappade tråden efter landsbygdsturnén

Magnus Persson ME:

–Statsminister Stefan Löfven minister lovade vid sin sommarturné 2017 en ny sammanhållen landsbygdspolitik kallad ”Hela Sverige-satsningen”, där service och goda levnadsvillkor i hela landet stod som ledstjärnor på sommarhimlen. Men, tyvärr, det var en satsning som bleknade i regeringens budget. Som ersättning har statsministern i samverkan med Miljöpartiet blåst upp en infrastruktursatsning som kommer att äta upp alla möjligheter att skapa och upprätthålla rimliga väg- och järnvägsförbindelser ute i den svenska landsbygden.

Magnus Persson, förbundsordförande för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, öppningstal vid förbundets årsstämma som genomförs under årets Maskinmässa på Solvalla.

–Ett höghastighetståg är något som gynnar dem som reser mellan våra storstäder, inte dem som bor och driver företag på landsbygden. Där är vanlig järnväg och än mer det finmaskiga nätverket av lokala och regionala vägar som, tillsammans med kraftfulla bredbandsöverföringar, är de absolut viktigaste livlinorna. Skönmålningar med uttalanden om bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet känns mycket avlägsen från dagens verklighet, där en där en höghastighetsbana hotar att äta upp allt vad staten planerar att lägga på infrastrukturinvesteringar under 15 eller 20 år framöver, menade Magnus Persson.

ME:s förbundsordförande vill nu att Socialdemokraterna snabbt gör en översyn av sina planerade infrastruktursatsningar i form av vägar, järnvägar och kollektivtrafik utanför storstadsområdena och också undersöker förmågan att vidmakthålla vägnätet.

–Statsministerns och regeringens löfte var att människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Att vi tar vara på de rikedomar som finns runtom i landet är en förutsättning för att svensk ekonomi ska fungera, och för att vi ska fortsätta utvecklas som en stark välfärdsnation. För mig är bilden helt klar. Utan en väl fungerande infrastruktur finns det snart ingen landsbygd alls. Då blir Sverige Mälardalen plus regionerna runt Göteborg och Malmö. Resten blir skräpytor, som någon sade.

För vidare information, kontakta:

Magnus Persson, förbundsordförande ME, tfn: 070 583 52 30, e-post: magnus.persson@vsmgruppen.se

Hampe Mobärg, vd ME, tfn: 073-029 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson