2009-05-15 14:00Pressmeddelande

Stoppa ineffektiv skattesubvention av diesel - använd pengarna till upprustning av svensk infrastruktur!

null

ÖPPET BREV 2009-05-15
till Finansminister Anders Borg, antaget av Maskinentreprenörernas (ME) Förbundsstämma, fredagen den 15 maj på Barkarby Gård, Järfälla.

Stoppa ineffektiv skattesubvention av diesel - använd pengarna till upprustning av svensk infrastruktur

Det är hög tid att slopa Sveriges ineffektiva skattesubvention av dieselbränsle. Beskatta vår inhemska diesel på samma villkor som Europadieseln! Lägg istället pengarna på upprustningen av Sveriges infrastruktur. Det gör mer nytta för miljön och svensk konkurrenskraft.

- De två miljarder kronor som svenska staten idag subventionerar den svenska dieseln med är kontraproduktiv. Nu när vi går igenom en av de tuffaste ekonomiska perioderna i modern tid är det oerhört viktigt att vi använder våra resurser rätt - både ur miljösynpunkt och ett konkurrensmässigt perspektiv, säger Håkan Norén, Förbundsordförande, Maskinentreprenörerna.

Från den 1 januari 2009 använder hela Europa en europastandardiserad svavelfri diesel, s.k. Europadiesel. Ett enda stort undantag är Sverige. Här har politikerna bestämt att genom lägre skatt understödja vår egen inhemska diesel, s.k. MK1. I praktiken är det omöjligt att sälja annan diesel i Sverige. Detta trots att Europadieseln är mer energieffektiv, vilket innebär mindre bränsleförbrukning, samt att vid produktion av MK1 ökar utsläppen av fossil koldioxid.

Anders Borg, du har i Sveriges Riksdag angett följande huvudskäl till inskränkningen av den fria konkurrensen inom EU: "Landets arbetsmaskiner - särskilt de av äldre modell - skulle släppa ut mer partiklar om de drivs med svavelfri Europadiesel."

Argumentet faller platt idag. Sedan beslutet att gynna vår inhemska diesel 1991, har utvecklingen gått i rasande fart. EU:s avgaskrav för mobila arbetsmaskiner infördes 1999, därefter har det i Sverige sålts drygt 20 000 maskiner som omfattas av kraven, vilket innebär att under en tioårsperiod har c:a 80 % av de produktiva maskinerna bytts ut. Därför har huvuddelen av Sveriges mobila arbetsmaskiner numera en betydligt högre miljöprofil. Merparten av branschens maskinpark är idag utrustad med avgasreningsutrustningar och moderniseras hela tiden i takt med att avgastekniken utvecklas!

 

Svenska MK1 var sannolikt världens bästa diesel när den presenterades 1991. Men sedan dess har mycket hänt. En milstolpe var att EU bestämde sig för att all diesel ska vara svavelfri från och med i år. Bränsle utan svavel är förutsättningen för att modern avgasteknik kan användas på bästa sätt. Oavsett om maskinen körs på svensk diesel eller Europadieseln, är emissionerna likvärdiga per liter förbrukat bränsle, dock är förbrukning av Europadiesel lägre och därmed fördelaktigare.

- Det är smått absurt att fördelarna med svensk diesel som fanns i början av 1990-talet, tycks hänga med bland politikerna av ren slentrian. Anders Borg, det är dags att bryta sådant förlegat tänkande, understyrker Håkan Norén. Med tanke på rådande lågkonjunktur är det bättre att använda pengarna till att stärka svensk konkurrenskraft.

För vidare information kontakta:
Håkan Norén, Förbundsordförande Maskinentreprenörerna,
tfn: 0705-35 72 20
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
tfn: 0730-29 88 56

_____________________________________________________
Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. ME har ca 3 700 anslutna medlemsföretag varav övervägande delen är småföretagare. Medlemsföretagen har 11 000 anställda och förfogar över 12 000 mobila maskiner.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson