2011-04-17 18:00Pressmeddelande

Stora förväntningar på nya lärlingsreformen

null

ME arrangerar Tältmöte på Maskinexpo:

 - Inom entreprenadbranschen sker nu en omfattande generationsväxling.
Förväntningarna är därför väldigt stora på regeringens utredning ”Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv”. Om utredningens förslag genomförs kan 1000-tals ungdomar räkna med att snabbt få chansen att komma ut i yrkeslivet! Vi tror att ungdomsarbetslösheten kan minskas med lärlingsanställningarna!

 Det säger Håkan Norén, ordförande i Maskinentreprenörerna som är ett bransch- och arbetsgivarförbund.

Maskinentreprenörerna arrangerar kongress med fokus på utbildning och rekrytering den 20 maj i ett stort tält mitt på utställningsområdet på nordens största maskinutställning MaskinExpo på Barkarbyfältet i Stockholm. Ett av huvudområdena som kommer debatteras är den efterlängtade utbildningsreformen rörande lärlingar och yrkesgymnasium.

  - Unga människor som är intresserade av att bli maskinförare och köra moderna mobila arbetsmaskiner, är särskilt välkomna till oss maskinentreprenörer. Inom vårt förbund ser vi fram emot att få ett rejält energitillskott till branschen med många nya ungdomar.

Vid eftermiddagsseminariet på Barkarby medverkar alla olika intressenter för att ge sin syn på den kommande utbildningsreformen. 

Willy Silberstein, tidigare chef för Ekots inrikespolitiska redaktion, leder debatten med Bertil Östberg, statssekreterare i Utbildningsdepartementet, Mikael Damberg (S) vice ordförande i Riksdagens Utbildningsutskott, Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO, Jan Schönbeck, upphandlingschef Trafikverket och Håkan Norén, förbundsordförande i Maskinentreprenörerna. Dessutom medverkar ungdomar samt lärare och elever från ett yrkesgymnasium. 

Ytterligare information:
Håkan Norén, Ordförande, Maskinentreprenörerna, tfn: 0705-35 72 20
Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson