2011-01-26 10:00Pressmeddelande

Stora Infradagen - Fryser jättesatsningarna på vägar och spår inne?

null

Stora Infradagen, 5 år:

Fryser jättesatsningarna på vägar och spår inne?

Klarar regeringen att infria sitt löfte om en ”historisk satsning” på närmare 500 miljarder till vägar och järnvägar?  Hur långt orkar kommunerna och regionerna gå för att få vara med och finansiera sina önskeprojekt? Det är heta frågor som ställs på sin spets vid 5:e årgången av Stora Infradagen på fredag (28 januari) i Stockholm.  Många nya makthavare i trafikpolitiken ställer upp för att disktera morgondagens infrastruktur.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd öppnar konferensen klockan 10.00 i Näringslivets Hus. Temat för dagen är ”Vem vinner spelet om infrastrukturmiljarderna”? Många vill vara med och dela på kakan. Dit hör regionerna och kommunerna, som lovats ökad makt och inflytande över vägar och spår. De är också villiga att lägga en slant i så kallad ”medfinansiering”. Men var går gränsen för hur mycket kommunerna är beredda att betala? Kanske ger Lennart Gabrielsson, vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en fingervisning om vartåt det lutar.

Svenskt Näringslivs nye ordförande Kenneth Bengtsson förväntas göra ett utspel om bättre och säkrare transportvägar för Sveriges industri.

Oppositionens nye talesperson Anders Ygeman (S) talar direkt efter Catharina Elmsäter- Svärd. Vad gäller storleken på anslagen till infrastrukturen lär han knappast ha något att invända. Inför valet i höstas tävlade regeringen och oppositionen om att bjuda över varandra. Däremot finns olikheter i var tyngdpunkten på satsningarna ska ligga. (S) har talat varmt för järnvägarna. Ygeman kan i så fall räkna med stöd från ett nygammalt ansikte i trafikpolitiken; Björn Rosengren, som nu dyker upp i rollen som ordförande i organisationen ”Future Rail Sweden”.

Eftermiddagen, kl.13.00, inleds med en högaktuell diskussion om hur trafiksatsningarna ska finansieras? ”Vilken finansieringsform lönar sig bäst”, är frågan? Svarar gör koncernchefen i norska byggbolaget Veidekke, Terje R. Venold, Direktör Stefan Glevén, EQT Infrastructure, och GD Nils Gunnar Billinger, regeringens utredare av bl.a. hur medfinansieringen kan utformas.

Vinterns trafikkaos har väckt nya frågor kring infrastrukturen? Räcker pengarna verkligen till en rejäl upprustning av det slitna järnvägsnätet? Klarar Sverige att bygga höghastighetståg och nya förbifarter med olika krav som ska uppfyllas och finansieras?
 
Åke E. Andersson, professor vid högskolan i Jönköping är vis av tidigare erfarenheter från så kallade ”satsningar”. Kanske kan han ge svar på hur morgondagens infrastruktursatsningar formas? En särskild debatt i ämnet hålls kl.14.30. Rubriken är: ”Vart tar alla löften om storsatsningar vägen?” Medverkar gör Gunnar Malm, GD i Trafikverket, Jonas Eliasson, professor, KTH och Maria Wetterstrand, MP.

En het diskussion avslutar också Stora Infradagen på temat ”Så effektivt och säkert bygger vi morgondagens person- och godsnät”.  Här deltar Charlotte Wäreborn Schultz, VD, Svensk kollektivtrafik, Erica Kronhöffer, chef för Miljö & Total Quality, Posten, Norden, Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, ME och Björn Rosengren. 
 
Stora Infradagen 2011 avslutas kl.16.30. På kvällen kl.19 samlas deltagarna till 5-års jubileum på anrika Nalen.

Stora Infradagen arrangeras av Maskinentreprenörerna, ME, som är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.


Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD, tfn: 0730-29 88 56
Lars Gunnar Tannerfors, projektledare, tfn: 070-526 63 63


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson