2011-01-24 14:30Pressmeddelande

Stora Infradagen - Sverige långt efter på vägar och spår!

null

Stora Infradagen 28/1:

Sverige långt efter på vägar och spår!

– Sverige har kommit rejält på efterkälken i satsningarna på infrastrukturen. I Schweiz, som hör till de länder som satsar mest i Europa, investerar man dubbelt så mycket i vägar och järnvägar!

Det förklarar professor Åke E. Andersson vid Högskolan i Jönköping. Han presenterar en ny form av analys av infrastruktursatsningar på Stora Infradagen i Näringslivets Hus på fredag (28/1) i Stockholm.
Åke E. Andersson tycker att företagen gör alldeles rätt som ständigt jämför sig med de allra bästa konkurrenterna i andra länder. ”Men svenska staten och myndigheterna jämför sig oftast med hela OECD/EU-området. Istället borde vi titta på hur det ser ut hos de allra bästa länderna i Europa. Dit hör exempelvis Schweiz som investerar dubbelt så mycket som Sverige i infrastrukturen!”

Vägtullar eller vägavgifter blir en allt vanligare finansieringsmodell för infrastrukturen. Vår granne Norge hör till de länder som bygger ut sitt system med tullar och ser stora fördelar med sättet att finansiera. Vilken finansieringsform lönar sig bäst, är frågan på ett av samtalen under Stora Infradagen?

Koncernchefen vid det norska byggföretaget Veidekke, Terje R. Venold, hör till talarna. 
– Som en del av landets viktigaste näring har vi ett stort ansvar att förvalta samhällets resurser på bästa möjliga sätt, säger han. För att till fullo utnyttja potentialen måste vi vidareutveckla vår samverkan och våra kontraktsformer med samhället!


Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, ME, tfn: 0730-29 88 56
Lars Gunnar Tannerfors, projektledare, tfn: 070-526 63 63


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson