2008-02-01 09:00Pressmeddelande

STORA INFRADAGEN 1 februari 2008

Varje svensk medborgare har en skuld på omkring 20 000 kr på grund av offentliga underhållsberg. Underhållsberget inom det statliga väg- och järnvägsområdet är 30 miljarder kronor. För det kommunala området, med bland annat gator och vatten- och avloppsnät, ligger det eftersatta underhållet på närmare 180 miljarder kronor. Klimatförändringarna ställer nya krav på landets infrastruktur.

MODERATOR: LARS GUNNAR TANNERFORS
NYHETSANKARE: LELLE PRINTER OCH PÅ HÅRET ENSEMBLEN

Program
KL 10.00 MÖTETS ÖPPNANDE
ALLT LJUS PÅ MILJÖN OCH INFRASTRUKTUREN

KL 10.15 NYA VÄGAR MOT NYA UTMANINGAR
MATS ODELL, KOMMUN- OCH FINANSMARKNADSMINISTER

KL 10.40 VA-KRIS I FRAMTIDSLANDET SVERIGE
HÅKAN WESTERLUND, CDU/KTH

KL 11.05 MILJÖHOTEN KRÄVER NYA LÖSNINGAR INOM INFRASTRUKTUREN
SVEN HUNHAMMAR, FIL DR, AVD CHEF NATURVÅRDSVERKET

KL 11.20 NYA TRAFIKVERK
STAFFAN WIDLERT, TILLTRÄDANDE GD RIKSTRAFIKEN

KL 11.30 NÄRINGSLIVETS SYN PÅ INFRASTRUKTUREN
SIGNHILD ARNEGÅRD HANSEN, ORDFÖRANDE SVENSKT NÄRINGSLIV

KL 12.00 LUNCH I HUSETS RESTAURANG

KL 13.00 MILJÖN - MINA VÄGAR
MONA SAHLIN, ORDFÖRANDE I SOCIALDEMOKRATERNA

KL 13.30 VART ÄR VI PÅ VÄG
INGEMAR SKOGÖ, GD VÄGVERKET

KL 13.45 BANVERKET, PÅ VÄG
BJÖRN ÖSTLUND, CHEF LEVERANSDIVISONEN, BANVERKET

KL 14.10 KAFFEPAUS

KL 14.35 VI KLARAR MILJÖKRAVEN
ARVID RINALDO, MARKNADSCHEF VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

KL 14.50 I GAMLA HJULSPÅR
CLAES ROXBERG, ORDFÖRANDE JÄRNVÄGSFORUM

KL 15.15 STORDEBATT
SÖREN BELIN, VD GREEN CARGO
HANS FRANK, SKADECHEF LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE
ANDERS KNAPE, ORDFÖRANDE SV. KOMMUNER OCH LANDSTING
KARIN SVENSSON SMITH, RIKSDAGSLEDAMOT MILJÖPARTIET
ARVID RINALDO, MARKNADSCHEF VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
HAMPE MOBÄRG, VD MASKINENTREPRENÖRERNA

KL 16.20 ca AVSLUT
HÅKAN NORÉN

För mer Information:

Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-298856
Håkan Norén, ordf. Maskinentreprenörerna, tfn: 070-535 72 20

Övrig information gällande ME finns på www.me.se

________________________________________________________________________
Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar över 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan i Stockholm


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson