2011-12-19 11:00Pressmeddelande

Stora Infradagen 2012, 27 januari: Norrbotten lyfter hela Sverige

null

Norra Sverige har blivit ett allt viktigare centrum för näringsutveckling. Gigantiska gruv- och infrastrukturprojekt har startats, som på sikt har betydelse för hela landets tillväxt. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och handelsminister Eva Björling hör till de politiker som flugit i skytteltrafik till Norrbotten för att studera den väldiga expansionen. De är överens om att utvecklingen gått fort.

Strålande tider
Infrastrukturministern inleder sjätte årgången av Stora Infradagen den 27 januari 2012 i Näringslivets Hus i Stockholm. Temat är ”Strålande tider för infrastrukturen”. Det syftar på att regeringen nu gör den största ekonomiska satsningen någonsin på vägar och järnvägar. De nya gruv- och infrastrukturinvesteringarna i norr presenteras och diskuteras av bland andra: Lars-Eric Aaro, VD i LKAB, Karl-Axel Waplan, VD i Northland Resources och Jan Johansson, VD i byggföretaget Peab.

”Miraklet” i Pajala"
Bengt Niska, VD i Pajala Utveckling AB, kommer till Stora Infradagen och talar om det ”mirakel” som skett i den tidigare tynande kommunen Pajala. Gruvföretaget Northland Resources gör nu miljardinvesteringar i järnbrytning i kommunen. För första gången sedan 1950-talet ökar befolkningen. Och på 15 år behöver Pajala fördubbla sin befolkning från dagens nivå 6 300 invånare för att klara den planerade gruvdriften, transporterna och samhällsservicen.
– Vi står inför en exploderande samhällsutveckling i regionen, förklarar Bengt Niska.

Stora Infradagen vänder sig till samhällsbyggare i Sverige. Konferensen är avgiftsfri och arrangeras av Maskinentreprenörerna, ME, som är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv. Du kan anmäla dig på www.me.se

Ytterligare information
Håkan Norén, förbundsordförande i Maskinentreprenörerna, ME, tfn: 070-535 72 20 Lars Gunnar Tannerfors, projektledare, tfn: 070-526 63 63


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson