2015-12-15 10:00Pressmeddelande

Stora Infradagen 2016: Branschskolor får stöd av fack och arbetsgivare

null

– Vi har en rekordhög arbetslöshet bland unga och ett rekordlågt intresse för gymnasiets yrkesprogram. I vår bransch är suget efter kvalificerade maskinförare och anläggare rekordstort samtidigt som branschen går igenom det största generationsskiftet i mannaminne. Här finns riktiga jobb för våra ungdomar. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har länge velat satsa på de yrken som har framtiden för sig. Som ett exempel har han nämnt just maskinförare. Och ME har en samsyn med LO.Utvecklingen måste vändas, snabbt och på alla fronter. Utan maskinförare kan vi inte upprätthålla infrastruktur och bostadsbyggande. Det säger Magnus Persson, förbundsordförande för bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME).

– Situationen är allvarlig, men det finns ljuspunkter. Jag sätter stort hopp till Yrkesprogramsutredningen som i dagarna lagt fram ett slutbetänkande. I utredningen pekas branschskolor ut som ett sätt att stärka kontakterna mellan skola och arbetsliv. De kopplar ihop utbildning och praktisk verklighet och leder vidare in i arbetslivet. Av just den anledningen, och för att säkerställa tillgången på maskinförare, driver ME idag en egen maskinförarskola. Den nämns som ett positivt exempel i slutbetänkandet och vi har nya skolor på tur, just nu avvaktar vi bara regeringens försöksverksamhet, säger Magnus Persson.

Roger Mörtvik, statssekreterare hos gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic på Utbildningsdepartementet, är en av flera talare på ME:s arrangemang Stora Infradagen 2016.

– Jag ser fram emot att då få ta del av deras tankar om hur vi ska göra yrkesutbildningarna bättre och vad ME kan göra för att bidra. Stora Infradagen är en utmärkt mötespunkt för sådana diskussioner, säger Magnus Persson.

ME:s arrangemang Stora Infradagen firar tioårsjubileum 2016. Jubileumstemat är ”Infrastruktur kräver innovation och nytänkande”. Frågan som ställs är om dagens entreprenörer är på väg att - eller rent av måste - förvandlas till innovatörer när nya tider kräver nytänkande i allt från projektledning och teknik till finansiering. Bland talarna finns, förutom Roger Mörtvik, bland andra infrastrukturminister Anna Johansson, Björn Hasselgren från KTH, Volvo Bussars vd Håkan Agnevall och Metallbasen Anders Ferbe.

Stora Infradagen 2016 inleds klockan 10.00 den 29 januari i Näringslivets Hus i Stockholm. Dagen är kostnadsfri för alla deltagare.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2016, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 073- 029 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson