2017-01-27 15:03Pressmeddelande

​​Stora Infradagen 2017: Entreprenörer, våga prova nytt, både teknik och affärsmodell

null

Digitalisering, tillgång till enorma mängder data i realtid och ny teknik gör att självkörande, automatiserade, fordon snart finns i verkligheten på våra gator och vägar. Hur den svenska infrastrukturbranschen ska förhålla sig till förändringarna diskuterades under Maskinentreprenörerna, ME:s arrangemang Stora Infradagen som ägde rum på fredagen. ­

– Tekniken finns, men än så är det mycket som behöver klargöras, menade Jonas Bjelfvenstam, statens utredare om självkörande fordon och tillförordnad chef för Trafikstyrelsen. Vi behöver nya regler och krav, och förutsättningarna för samhällsplaneringen förändras. När det gäller bestämmelser är utrymmet för nationella initiativ ganska begränsat, men däremot är det mer öppet för innovation, nya policys, planering och styrmedel för en automatiserad transportapparat.

– Utmaningen ligger i att få livskraft i hela landet, så att vi får en effektiv och hållbar transportapparat. Med automatiserade transporter kan vi öka tillgängligheten. Jag vet inte om det tekniska är disruptivt egentligen, den utveckling vi ser har varit på väg länge, men stegvis, så det är väl mer en organisk förändring över tid, hävdade Jonas Bjelfvenstam, Men det handlar om att vara förberedd, både i företag och samhällsapparaten i övrigt och att våga sätta igång istället för att vänta.

– Nytt och disruptivt är inte alltid negativt, det handlar om att bygga ihop tekniken med en tanke om ”vad det kan göra för mig?” och sedan börja anpassa affärsmodellen efter det, menade Fredrik Ellsäter, VD för BMW DriveNow. Tekniken finns, men ännu är vi inte helt beredda på det som människor. Det tar tid innan vi vågar helt på tekniken och sätta våra barn i ett själkörande fordon, även om vi börjar vänja oss vid farthållare, filvarningsradar och annat.

– Jag tror att det handlar om att våga skapa en ”testzon” där man kan prova och ta risker utan att påverka själva verksamheten. Flexibiliteten måste vara ett ledord, menade svenska Ubers Martin Hedevåg. Visst borde det gå att använda tekniken även när det gäller entreprenadfordon, inte bara bilar och lastbilar. Om man har fordonet handlar det om att utnyttja resursen ännu bättre. Jag tror att automatiserade fordon kommer fortare än vad vi tror, men ett totalt genomslag är mycket längre bort.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson