2018-01-26 16:11Pressmeddelande

Stora Infradagen 2018: ME med på EU-toppmöte

– I juni i år har jag bjudit in till ett EU-toppmöte om regler för hur självkörande fordon ska kunna användas. ME har hört av sig och vill vara med, och det är ju alldeles självklart att diskussionen måste röra även entreprenadmaskiner. Ni är välkomna! Det sade infrastrukturminister Tomas Eneroth när han på fredagen medverkade vid Maskinentreprenörerna, ME: s arrangemang Stora Infradagen 2018.

– Jag är fordonsintresserad, har jobbat i fordonsindustrin och kört olika entreprenadmaskiner, och det känns fantastiskt nu att få vara infrastrukturminister och få fortsätta med det. Ännu bättre blir det av att Sverige går väldigt bra just nu. Och det är bra, för vi står inför stora investeringar i infrastruktur. I den nya transportplanen som ska gälla fram till 2029 ska vi investera 700 miljarder kronor i vägar, järnväg, riksvägnät och mindre vägar. Det motsvarar ungefär 235 000 årsarbeten, samtidigt som vi har 100 000 jobb som inte kan besättas eftersom det saknas logistiker, ingenjörer, maskinförare, hantverkare. Därför är utbildningssatsningarna minst lika viktiga.

– Trafiksystemet är eftersatt, därför kommer vi inte bara att bygga nytt, utan också fortsätta att öka satsningarna på underhåll. Om vi inte underhåller vårt finmaskiga vägnät så kommer det att försämras och vi får problem. Vi måste ha en hög kvalitet även här, och det får inte stå tillbaka för höghastighetståg och andra investeringar. Samtidigt måste vi hålla ihop landet, därför måste vi se på hela bilden, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi ska prioritera omställningen av fordonsparken, men det måste ske under förutsägbara former så att företag och andra vet vad som gäller, sade Tomas Eneroth.

För vidare information kontakta:

Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730-29 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson