2018-01-22 06:00Pressmeddelande

Stora Infradagen 2018: Miljölagarna - en broms för unga entreprenörer 2030?

null

Under de senaste veckorna har vi hört både landsbygdsminister Sven-Erik Bucht liksom hans chef, statsminister Stefan Löfven, bedyra att hela Sverige ska leva. Myndigheter ska flyttas ut, skattekontoren blir kvar i Lycksele och Ludvika och IT-näten byggs ut.

– Det låter bra, men det finns minst tre stora bromsklossar som sätter käppar i hjulet för ett levande Sverige; miljöbalken, den nya klimatlagen och det klimatpolitiska målet att minska utsläppen från transporter med 70 procent till 2030, säger Magnus Persson, förbundsordförande för Maskinentreprenörerna, ME.

– Få inser vilken inverkan de har på möjligheterna att leva i glesbygd. Det finns ett hårresande exempel där Naturvårdsverket med stöd av miljöbalken systematiskt under sju år försenat en prövning, något som kostade upp till 1 000 arbetstillfällen. Till detta kommer klimatlagen som, tillsammans med klimatmålet, innebär att skatten på drivmedel räknas upp med automatik varje år, eftersom man vill tvinga bort fordon som går på diesel eller bensin, säger Magnus Persson. Vi behöver en riktig analys av vad de tre tillsammans, inte var för sig, innebär för Sveriges framtid och inte minst våra unga entreprenörer.

ME:s förbundsordförande pekar på resultaten från en konsekvensanalys av 2030-målet för transportsektorn utförd av konsultföretaget Sweco. Analysen fokuserar på klimatmålet satt i relation till mobilitet, tillgänglighet, konkurrenskraft och samhällsekonomisk effektivitet.

– Sweco konstaterar att det att det redan nu, trots att klimatlagen precis trätt i kraft, behövs en översyn av vad som är realistiskt om vi ska ha ett transportsystem som skapar förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv i hela Sverige. För min del är det enkelt. Jag efterlyser en genomgående analys av vad miljöbalken, klimatlagen och klimatmålet tillsammans har för effekt på näringslivets möjligheter att leva och utvecklas. Vi måste våga väga miljöaspekterna gentemot ekonomiska och sociala konsekvenser i form av arbetstillfällen och välstånd, säger Magnus Persson.

För Stora Infradagen 2018 har ME valt temat ”Ett Sverige eller flera – Regionernas kamp”, ett ämne som handlar om just glesbygdens överlevnad. På plats finns både Maud Olofsson och Niklas Nordström, liksom Närings- och innovationsministern Mikael Damberg och Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon.

När och var?
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 fredagen den 26 januari 2017. Programmet finns på www.me.se.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2018, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tel: 0730-29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson