2018-01-26 11:36Pressmeddelande

Stora Infradagen 2018: Ministerberöm till ME-skolan

– Det går inte att tro att vi kan bygga en bra yrkesskola utan branschmedverkan. Kommun och stat kan ju inte veta hur verkligheten sen ser ut på just ert område i framtiden, eller vilka behov som finns. Det vet bara ni. Vi har ett finansieringsansvar för utbildningar, och det ska vi ta, men utan er går det inte att få till det. Det sade Närings- och innovationsminister Mikael Damberg när han på fredagen medverkade vid Maskinentreprenörerna, ME:s arrangemang Stora Infradagen 2018 på Näringslivets Hus i Stockholm.

Ministern gav i sitt anförande ett särskilt beröm till ME för utbildningssatsningen ME-skolan.
– Den stora utmaningen och det största hindret för fortsatt tillväxt är kompetensförsörjning. Här ligger ME med sin ME-skola långt framme för att skapa och kvalitetssäkra utbildningar. Jag önskar verkligen att fler branscher kunde följa det exemplet, sade Mikael Damberg, som också passade på att ge ME:s medlemmar en applåd.

– Maskinentreprenörerna är viktiga, ni bygger infrastruktur och kopplar ihop landet. Ni är med och skapar ett modernt, miljöanpassat och konkurrenskraftigt Sverige. Problemet är att infrastrukturen är underfinansierad. Vi har en bred tillväxt i Sverige, men för att fortsätta måste vi ligga i topp på en rad områden. Infrastruktur och bredband måste byggas ut. Men vi behöver också offensiva satsningar när det gäller utbildning på alla nivåer – med särskilt fokus på yrkesutbildningar.

– Sverige ska vara världsledande och vi har många fördelar och områden som talar för oss. Det handlar om framtiden transporter, smarta städer, life science, bioekonomi och en uppkopplad industri. Här kan vi bidra globalt, men samtidigt måste vi samverka på ett bra sätt inom landet. Då är upphandlingsförfaranden viktiga faktorer, Vi måste sluta att enbart prata pris, och istället använda funktionsupphandling, även på infrastrukturområdet. Det tror jag är en väg att släppa fram fler innovativa lösningar, sade Mikael Damberg.

För vidare information kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730-29 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson