2018-01-26 15:31Pressmeddelande

Stora Infradagen 2018: Nej, inget gemensamt nordiskt trafikkontor, tack

 – Ekonomierna växer och vi får större beroenden, industriernas transportflöden hänger ihop över gränserna. Ett nordiskt trafikverk som får större resurser och en mer effektiv struktur kan därför vara en väg framåt. Det finns andra exempel, nordiska banker fungerar, liksom el- och energimarknaderna. Vi har positiva tecken på samverkan inom infrastruktur, men jag tror vi kan vinna på att vara tydliga och planera tillsammans. Det säger Björn Hasselgren, gästforskare vid Uppsala Universitet som lagt fram ett förslag om ett gemensamt nordiskt trafikkontor, en tanke som dock inte gick hem hos tre nordiska vägverkschefer vid en paneldebatt under Stora Infradagen 2018.

– Det är bra med samordning, men det är tveksam om det behövs en gemensam organisation, vi samverkar redan ganska bra som det är, säger Jan Fredrik Lund, avdelningsdirektör, på norska Statens Vegvesen som för dagen ersatte sin chef Terje Moen Gustavsen,

–Praktiskt behov av en ny organisation finns inte, däremot har vi ett praktiskt samarbete som kan bli mer omfattande, sade Jens Holmboe, Vägdirektör, på danska Vejdirektoratet

–Vi har tillsammans tittat på flaskhalsar, främst på järnvägssidan, i Sverige, Norge Danmark och Finland. Och vi har tagit flera steg för att knyta ihop projekt. Nästa steg är att skapa en större och mer gemensam bild – var växer trafiken, var finns behoven? Det finns förbättringsmöjligheter och vi kan samverka mer och bättre, men ett kontor kan vara en krånglig väg att gå, menade Lena Erixon, generaldirektör på svenska Trafikverket.

För vidare information kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730-29 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson