2017-12-14 09:00Pressmeddelande

Stora Infradagen 2018: Vi behöver vägar och skandinaviskt samarbete

Nära 255 miljarder ton gods till ett totalt värde av 2 130 miljarder svenska kronor transporterades genom Sverige i ”avgående varusändningar” under 2016. Vägtransporterna svarade för 62 procent av dessa transporter, som hade ett samlat värde på över 1 300 miljarder kronor. Som en jämförelse transporterades samma år på järnväg varor för 44,6 miljarder kronor, motsvarande två procent av det totala värdet, detta enligt regeringens analystjänst Trafikanalys.


– Det som transporteras med lastbil är produkter med högt förädlingsvärde och där transporttiden är kritisk. Det är produkter med stor betydelse för svensk export. Ändå pratar vi bara tåg, framför allt höghastighetståg för persontrafik, och inte om vägar när vi pratar infrastruktur. På samma sätt glömmer vi hela tiden att Sverige är ett exportberoende land. Vi behöver infrastruktur som tar oss ut i Europa. Ändå pratar vi bara om Sverige, inte om Skandinavien. I båda fallen är det lika stora systemfel, säger Maskinentreprenörernas, ME:s, förbundsordförande Magnus Persson i en kommentar.

Fredagen den 26 januari är det dags för ME:s årliga arrangemang Stora Infradagen, den tolfte i ordningen. På plats finns bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Dessutom kommer skandinaviens tre högsta tjänstemän på infrastruktursidan; Trafikverkets Lena Erixon, Terje Moen Gustavsen från norska Statens Vegvesen och deras danska kollega Jens Holmboe från Vejdirektoratet.

–Vi behöver ett starkt vägnät för att knyta ihop Sverige och Sverige med världen. Att skicka människor med höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö hjälper inte vår exportindustri. Vi behöver både järnväg, sjöfart och flyg, men faktum är att vi måste investera klokt i vägnätet där det idag finns enorma behov. Vägarna nämns knappt i långtidsplanen, trots att statistiken visar på deras betydelse. Dessutom har Trafikutskottet föreslagit Riksdagen att lägga Riksrevisionens rapport om brister i vägunderhållningen till handlingarna. Jag hoppas nu få veta hur våra ministrar tänker använda de extra 100 miljarder som ska satsas fram till 2028, säger Magnus Persson.

–Detsamma gäller för vägen till Europa. Vi har Öresundsbron, bra förbindelser genom Danmark och snart Fehmarsund-Bältförbindelsen. Europa växer och vi måste söka nya lösningar och samarbeten. Vi i Skandinavien samarbetar på många områden, varför då inte när det gäller gemensam infrastruktur och trafikverk? Idag har vi tre trafikverk med helt olika arbetssätt. Det ska bli spännande att höra vad deras chefer har att säga om det, slutar Magnus Persson.

När och var?
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 fredagen den 26 januari 2017. Programmet finns på www.me.se.

För vidare information om ME och Stora Infradagen, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson