2019-01-23 15:30Pressmeddelande

Stora Infradagen 2019: Factfullness, hållbar infrastruktur och eldrift

Fredagen den 25 januari äger branschorganisationen Maskinentreprenörernas, ME:s, årliga evenemang Stora Infradagen rum. Rekordmånga åhörare fyller i år den stora Industrisalen i Näringslivets hus. De kommer för att delta i och lyssna på diskussioner om morgondagens infrastruktur, Sveriges konkurrensförmåga och om hur vi utvecklar den kompetens som behövs för att driva utvecklingen framåt mot 2030.

–Vi har ett starkt program där vi har både Anna Rosling Rönnlund, delförfattare till boken Factfullness, den bok som expresidenten Barack Obama lär ha på sängbordet just nu, infrastrukturminister Tomas Eneroth, två professorer och lika många landshövdingar på plats, för att bara nämna några. Men, det viktigaste för att få publik är vi tar upp frågor som på allvar väcker intresse, och en hållbar infrastruktur är definitivt en sådan fråga, säger
ME:s vd Hampe Mobärg.

På plats under Stora Infradagen finns professorn Lina Bertling Tjernberg, världsledande expert på elkraftnät och lagring av el, system som är avgörande för en övergång till eldrivna fordon - och kanske på sikt också flygplan. Tillsammans med professorskollegan Maria Börjesson, expert på resmönster och på de trafiksystem som i nästa steg använder elen, möter hon Anna Rosling Rönnlund och Lars Hjälmered, ordförande i riksdagens näringsutskott för att prata framtid.

–Maskinentreprenörsbranschen står, liksom många andra branscher i vår närhet, inför stora förändringar. Vi ser nya krav på hållbarhet ut alla aspekter, inte bara miljömässig sådan, samtidigt som ny teknik öppnar nya möjligheter. Därför är det spännande att ha både Anna Rosling Rönnlund, Maria Börjesson, Lina Bertling Tjernberg och Lars Hjälmered på scenen redan på förmiddagen. Detta särskilt med tanke på att vi senare under dagen får träffa representanter från ärkefienderna Volvo och CAT som får berätta om hur de ser på teknikutvecklingen, vad de håller på med just nu och hur det kommer att påverka dem och användarna, det vill säga maskinentreprenörerna. Jag ser fram emot en spännande dag, säger Hampe Mobärg.

När och var?
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 fredagen den 25 januari 2019. Programmet finns på www.me.se och dagen är öppen för alla intresserade.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2019, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, Tfn: 073-029 8856, e-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson