2019-01-25 13:00Pressmeddelande

​Stora Infradagen 2019: Företagen måste involvera sig mer i yrkesutbildningarna

–Branschen måste involvera sig mer, bästa utfallet får vi när företagen går in och tar över och jobbar tillsammans med skolan. Nu läser faktiskt 25 procent av eleverna på gymnasiet yrkesprogram, men hela 38 procent sökte till dem, vilket är en ökning, samtidigt som alla inte kom in. Men, det innebär att 2018 sökte totalt 4 000-5 000 fler ungdomar yrkesförberedande utbildningar, så det är på väg åt rätt håll.

Det sade Roger Haddad (L), vice ordförande i Riksdagens utbildningsutskott (och för tillfället ordförande), när han på fredagen medverkade i vid branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s, arrangemang Stora Infradagen. Stora Infradagen, som i år ägde rum för trettonde året i rad, samlar riks och regionalpolitiker, ministrar, företagsledare och forskare för att diskutera framtidsfrågor som rör infrastruktur, hållbarhet, kompetensförsörjning och konkurrenskraft.

Temat för Stora Infradagen 2019 var ”Morgondagens kompetens” en fråga som är den kanske allra viktigaste för ME just nu. Varje år utexamineras 300 nya maskinförare från gymnasieskolorna runt omkring i landet, samtidigt som pensionsavgångarna uppgår till nära 2 000 maskinförare om året, en utveckling som är ohållbar.

–Underskottet blir större och större för varje år, och det slår hårt mot möjligheterna att genomföra stora infrastrukturprojekt. De yrkesförberedande utbildningarna har länge varit alltför lågt prioriterade. Det krävs ett nationellt fokus för att modernisera utbildningarna och göra dem mer attraktiva. Vi ska utbilda för morgondagen och då funkar det inte med gamla metoder och gammal teknik, säger ME:s vd Hampe Mobärg.

ME driver idag maskinförarutbildning tillsammans med åtta kommuner i Sverige och har nyligen investerat 40 miljoner kronor i en ny utbildningsanläggning i Bålsta.

–Vi har ändrat strukturen på utbildningarna och tagit bort högskolebehörigheten vilket får en del att välja andra utbildningar, men det är fortfarande möjligt att få behörighet bara man gör ett aktivt val. Tidigare, i det gamla systemet, som jag inte vill ha tillbaka, slogs en tredjedel av eleverna i yrkesprogrammen ut i arbetslöshet varje år, eftersom de inte orkade med kraven. Nu är det på väg att bli bättre och vi kommer att prioritera yrkesutbildningarna på ett annat sätt framöver, helst tillsammans med företagen. Jag ser också fram emot ett utmärkt samarbete med mina nya socialdemokratiska kollegor i Riksdagens utbildningsutskott, sade Roger Haddad.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2019, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 073-029 8856, e-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson