2019-01-25 15:03Pressmeddelande

Stora Infradagen 2019: ​Hela Sverige ska växa, men pengarna räcker inte till småvägarna

–Problematiken är olika i storstäder och utanför dem, men det som behöver fixas är ganska lika. Blekinge fungerar som ett pendlarlän, och måste kunna utveckla det och då finns det stora brister i trafiksystemet. Infrastrukturpengarna kommer att förbättra läget, men, men det finns mycket att göra.

Det sade Sten Nordin, landshövding i Blekinge, när han på fredagen, tillsammans med Norrbottens landshövding Björn O Nilsson och Trafikverkets chef för nationell planering, deltog i en debatt om regionalpolitik under branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s årliga arrangemang Stora Infradagen. Stora Infradagen, som i år ägde rum för trettonde året i rad, samlar riks- och regionalpolitiker, ministrar, företagsledare och forskare för att diskutera framtidsfrågor med inriktning på infrastruktur, hållbarhet, kompetensförsörjning och konkurrenskraft.

–Den infrastrukturplan som läggs nu tar idag mer hänsyn till näringslivsfrågor och näringslivets behov och det är viktigt. Vi är positiva till satsningarna, men mycket ligger sent och mycket är inte tillfredsställande, speciellt när det gäller vägarna och deras underhåll. Det bromsar vår utveckling, menade Björn O Nilsson.

–Vi satsar mer än någonsin tidigare, 622,5 miljarder fram till 2029, plus ytterligare
90 miljarder från avgifter och skatter. Sedan tillkommer 90 miljarder från avgifter och skatter. 75 procent av medlen går till järnväg, resten i stort sett till vägarna och i viss mån Sveriges hamnar. Den största investeringen är höghastighetsbanorna – 230 miljarder. Det projektet ska genomföras sammanvägt, sade Lennart Kalander när han presenterade planen.

– Näringslivet är prioriterat i planerna och jag tycker att man satsar rejält, till exempel genom högre bärighet på viktiga vägar och satsningar på kapacitet, punktlighet och robusthet. Men de är riktigt att vi inte kan hålla det lågtrafikerade vägnätet på dagens nivå, vi hade behövt två miljarder till för att klara att upprätthålla standarden. Det kommer naturligtvis att ge sämre möjligheter för transporter på dessa vägar, sade Lennart Kalander.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2019, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 073-029 8856, e-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson