2019-01-25 16:03Pressmeddelande

​Stora Infradagen 2019: Sverige behöver samarbete för stärkt konkurrenskraft

–Vi behöver samarbeta, Sverige är ett litet land, men vi har alla möjligheter att ta kontakter och bygga relationer och kontaktnät för att stärka vår konkurrenskraft. Vi behöver arenor där vi kan mötas och lyssna på varandra. Gör vi det kommer vi att lyckas med det vi förutsätter oss.

Det menade Sveriges infrastrukturminister, Tomas Eneroth, när han på fredagen medverkade i vid branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s arrangemang Stora Infradagen. Stora Infradagen, som i år ägde rum för trettonde året i rad, samlar riks- och regionalpolitiker, ministrar, företagsledare och forskare för att diskutera framtidsfrågor med inriktning på infrastruktur, hållbarhet, kompetensförsörjning och konkurrenskraft.

–Att vi äntligen har vi en regering på plats är skönt, att vara i övergångsregering var plågsamt eftersom vi inte kunde agera. Nu finns det ett fantastiskt berg av beslut som måste tas. Vi har en tydlig agenda och vi ska samverka för Sverige.

–Vi samlar nu alla infrastrukturfrågor, inklusive IT och energipolitik i ett departement. Om vi ska digitalisera och effektivisera transportsektorn, så är det en styrka att ha ett samlat och starkt departement. Vi kan fokusera på Sveriges utmaningar de kommande åren och, tillsammans med er, säkerställa att vi blir det land där man testar ny teknik och klara av klimatomställningen snabbast av alla. Sverige kan vara en permanent världsutställning som visar vad som kan göras. Här kan och ska hela entreprenadbranschen vara med med sin teknik.

–Infrastruktursatsningen som jag presenterade förra året är den största någonsin i Sverige, och också den största järnvägssatsningen i Sverige någonsin. Den behövs, men det är en stor utmaning att klara av att genomföra alla satsningar. De motsvarar 235 000 årsarbeten, men jag är oroad över kompetensförsörjningen. Allt som ska göras kräver kompetens och resurser, det behövs samarbeten både i och utanför Sverige. Vi måste från staten sida se till att stärka utbildningarna och branschen måste arbeta tillsammans med oss, men med sin teknik, sina arbetssätt, metoder och attityder och inte minst arbeta med ökad jämställdhet, för att säkra kompetensen idag och i morgon, sade Tomas Eneroth.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2019, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 073-029 8856, e-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson