2021-10-14 09:14Pressmeddelande

Stora Infradagen 28 januari

Infrastruktur – klimatsmarta investeringar och hållbarhet

Stora Infradagen 2022 handlar om infrastrukturens stora utmaningar: klimatsmarta investeringar, hållbarhet och kompetensutveckling. Precis som i fjol blir året upp digitalt – och sänds live den 28 januari, 13.30-15.00.

En rad spännande frågor kommer att diskuteras:

 

+ Hur ska de viktigaste investeringarna för framtiden göras?

Vi inleder med en diskussion om klimatssmarta investeringar mellan Melker Jernberg, VD för Volvo Construction Equipment, och Trafikverkets miljöchef Sven Hunhammar.

+ Hur ska vi ta hand om regnvattnet för att motverka översvämningar?

Kristina Hall, ledare för VA Syds skyfallsatsning, berättar om sina erfarenheter.

+ Hur hanteras konsekvenserna för klimat och hållbarhet?

Åsa Wiklund Lång, ordförande i kommunstyrelsen i Gävle, berättar om slutsatserna som drogs efter regnet i somras.

+ Vad ska göras åt bristen på yrkeskunnig personal?

Detta är den absolut största utmaningen i bygg- och anläggningsbranschen: rekrytering och kompetensutveckling. Passet inleds av LO:s förre ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

+ Varför lyckas Norge så mycket bättre än Sverige?

Från Norge, för att tala om skillnaderna mellan två nordiska länder, kommer Julie Brodtkorb, före denna statssekreterare och numer VD för MEF (Maskinentreprenørenes Forbund.

 

+ Global konkurrenskraft eller nationellt hinder - är cementkrisen ett tecken på en större kris

Vi utvecklar utvecklar utvecklar om Sveriges möjligheter att konkurrera globalt.

Professor Pär Weihed talar om att investeringsviljan i Sverige går ned på grund av utdragna tillståndsprocesser.

Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Byggföretagen, kommer att ge sin syn på varför det är glapp mellan politiken och näringslivet just nu. Hon har suttit och sitter fortfarande mitt i den Cementakrisen. Catharina har en bakgrund som politiker och infrastrukturminister. Vi räknar med en representant från något av de ledande partierna

+ Vem får Infrastipendiet?

Till sist kommer Infrastipendiet på 30 000 kr delas ut till ung kreativ företagare. Läs mer om det här: https://www.me.se/om-oss/infrastipendiet/

 

Stora Infradagen 2022 leds av Mikael Tornving, medan Elisif Elvinsdotter rapporterar direkt från fältet runt om i Sverige.

 

Anmälan till Stora Infradagen 2022 hittar du här: https://www.me.se/stora-infradagen/anmalan/

 

Anders Robertsson,

VD, Maskinentreprenörerna

 

För mer information kontakta:

Våra två projektledare, Hampe Mobärg når du på 073-029 8856, eller e-post, hampe.mobarg@me.se respektive Lars G Tannerfors tannerfors.l@telia.com och 070-526 6363. 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.