2014-01-31 16:26Pressmeddelande

Stora Infradagen: Bristande underhåll hot mot dricksvattnet

– Jag tycker att vi ska vara ganska oroliga för drickvattnets kvalitet, väldigt oroliga för den takt vi underhåller våra vatten och avloppssystem på och oroliga för vattnets innehåll i form av hormon- och läkemedelsrester.

Det sade Gunnar Holmgren, särskild utredare hos Landsbygdsministern, när han på fredagen, under förbundet Maskinentreprenörernas årliga infrastrukturdag, kommenterade en rykande färsk undersökning om läget för det svenska Va-nätet.

Undersökningen, som publicerats av VA-fakta, ett branschinitiativ där Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-fabrikanternas råd och VVS-företagen ingår, pekar på risken för tillagande problem när det gäller vattenkvaliteten.

– Undersökningen visar att underhållet i många av Sveriges kommuner är eftersatt och rapporten visar hur akut läget är. En miljon svenskar bor i kommuner som riskerar att få svårt att klara kvaliteten  på dricksvattnet. Jag hoppas att regeringens utredning tar hänsyn till de utmaningar som beskrivs, säger Hampe Mobärg, samordnare  för VA-Fakta och vd för Maskinentreprenörerna.

– Tekniken finns, men det krävs rejäla investeringar under lång tid. Idag tar det 150-160 år att förnya Va-nätet i Sverige, det måste gå att göra snabbare och det måste finnas en vilja. Vår vattenförsörjning är känslig, tanken på en tankerolycka i Mälaren där Stockholm och andra städer hämtar ytvatten till sin vattenförsörjning är skrämmande, menade Gunnar Holmgren, som också efterlyste en rejäl genomgång av ansvarsfrågan.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting var dock betydligt mindre oroad än Gunnar Holmgren.

– Rapporten är intressant, men visar också att läget förbättrats radikalt de senaste åren, både vad gäller rörbrott och sjukdomsutbrott. Läget skiljer sig över landet, men jag är inte orolig över ledningarna i sig, utan över problemen med inträngning, och det är något som måste lösas, sade Anders Knape.

– Svenskarna är bortskämda med bra vatten.  Nu behövs både åtgärder och fler övergripande samarbeten, både inom och över regiongränserna, sade Gunnar Holmgren.Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson