2008-01-29 16:38Pressmeddelande

Stora Infradagen fredagen den 1 februari 2008

Oppositionsledaren Mona Sahlin, kommunminister Mats Odell och Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen deltar i Stora Infradagen fredagen den 1 februari kl. 10.00–16.30 i Näringslivets Hus, Stockholm.

Het debatt väntas om underhållskrisen inom infrastrukturen. På det kommunala området, med gator, vatten och avlopp, ligger det eftersatta underhållet på närmare 180 miljarder kronor. Bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna, ME, arrangerar dagen.

För ytterligare information:

Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna, Tel: 0730-298856
Håkan Norén, ordf. Maskinentreprenörerna, Tel: 070-535 72 20


Övrig information gällande ME finns på www.me.se

________________________________________________________________________
Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar över 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan i Stockholm

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson