2014-01-31 13:10Pressmeddelande

Stora Infradagen: Generaldirektör tar bladet från munnen

– Även en Generaldirektör måste någon gång få ta bladet från munnen. Om vi ska diskutera järnvägen, hur vi ska öka användbarheten och göra den mer robust, så måste vi ha en diskussion som leder framåt och som inte bygger på hörsägen eller till och med rena falsarier. Dagens debatt skrämmer mig, vi behöver inte fördumningsargument.

– Personligen tycker jag gränsen går vid de hotbrev jag fått och de kommentarer som min familj råkat ut för.

Det sade Trafikverkets hårt kritiserade Generaldirektör Gunnar Malm vid en debatt under förbundet Maskinentreprenörernas Stora Infradag i Stockholm på fredagen. Malm, som slängde sitt manus och talade fritt,  menade att debatten under de senaste veckor helt hade tappat balansen och att andra transportslag, som sjö- och vägtrafik, tappats bort.

– Det finns en nostalgi runt järnvägen, samtidigt som vägtrafiken faktiskt utgör ryggraden i det svenska samhället.  Jag förstår engagemanget, men vi måste ha en faktadiskussion och mindre av ”jag hörde på bussen i morse att...” om det ska fungera. Vi får exempelvis ofta höra att pengarna försvinner i administrationen. Det stämmer inte, 80 procent av de medel vi har går rakt ut i verksamheten,  men ingen vill höra hur det verkligen ligger till, för det stämmer inte med den egna uppfattningen.

Det finns planer för återställandet av järnvägen, även om det tar tid och är komplext. Ingen skulle vara gladare än jag om jag kunde stänga ner tågtrafiken i Stockholm under sex månader och fixa allt, men det går förstås inte. Och det spelar ingen roll vilka som sitter i regeringsställning, oavsett vilka kommer problemen med järnvägen att finnas kvar under lång tid.

Jag känner min trygghet  i goda medarbetare och i det faktum att det är vi som har lyft upp problemen på bordet, så att de kan lösas. Vi välkomnar en fortsatt diskussion, slutade Gunnar Malm.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson