2014-01-31 13:12Pressmeddelande

Stora Infradagen: Mindre entreprenörer missgynnas i upphandlingar

– Vi mindre entreprenörer får sällan vara med och konkurrera när Trafikverket handlar upp entreprenader. Trafikverket gör det alltför komplicerat vill ha större entreprenörer, även om vi mindre skulle kunna klara jobbet minst lika bra. Dessutom kan vi göra jobben mycket billigare än jättar som Skanska och NCC, och det måste ju vara  måste ju vara bra för skattebetalarna?

Magnus Persson, vd för Värmdö Schaktmaskiner riktade under förbundet Maskinentreprenörernas årliga infrastrukturdag stark kritik mot Trafikverket sätt att upphandla tjänster.

– Om man tar en mindre generalentreprenad kan vi ofta utföra jobbet 10 – 15 procent billigare, men vi får inte vara med på allvar, utan en store entreprenör kommer oftast in som mellanhand. Och dagens anbudsförarandet gör det onödigt svårt för oss. Vi  mindre måste ofta backa för det enorma pappersjobb som krävs.

– Dessutom hamnar vi i sådana här upphandlingar en svår position med storbolagen, som ibland är våra kunder, medan vi ibland äter från samma tallrik. Trafikverket borde helt enkelt lägga ut fler och mindre entreprenader. ”Kalle Perssons schakt” kan ofta fixa jobbet lika bra, menade Magnus Persson.

Skanska Sveriges vd Pierre Olofsson menade att han inte kände igen problemet med att mindre entreprenörer missgynnas av systemet, men också att det finns stora utbyggnadsbehov och att man  måste vara öppna för olika samarbets- och finansieringsformer.

Trafikverkets Generaldirektör Gunnar Malm hävdade i sin  replik att Trafikverket välkomnar en dialog med entreprenörerna.

– Vi kan alltid göra mer för att se till att vi utnyttjar de befintliga medlen ännu bättre, sade Gunnar Malm.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson