2014-01-31 15:25Pressmeddelande

Stora Infradagen, Partierna eniga: Behåll utgiftstaket, trots infrastrukturens behov.

Alla riksdagsparter är överens om att det finns ett stort behov av fortsatt utbyggnad och förstärkt underhåll av den svenska infrastrukturen. Trots detta  är det, med undantag för Sverigedemokraterna, inget av partierna som kan tänka sig att lätta på det finansiella ramverket och ta lån för att klara de fortsatta utmaningarna.  

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet och Moderaterna sade alla blankt nej till en sådan åtgärd när de tillfrågades under förbundet Maskinentreprenörernas stora Infradag i Stockholm på fredagen.

– De kan vara så att vi måste låna, men det måste i så fall så fall ske innanför de fastställda ramarna menade Anders Ygeman (s) och var därmed, för en gångs skull, enig med Jan-Evert Rådhström (m).

– Vi har amorterat av skulderna, vi vill inte för allt i välden tillbaks in i en värld där räntor och amorteringar äter upp pengar vi kan bygga för, sade Rådhström i en kommentar.

Det enda undantaget i partiklungan var SD:s Tony Wiklander, som menade att lånefinansiering måste vara ett  alternativ.

– Man måste naturligtvis räkna noga, men vi kan inte utesluta att vi måste låna för att finansiera de investeringar vi behöver, något annat ser jag inte som  realistiskt, sade han under debatten.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson