2020-01-31 10:00Pressmeddelande

Stora Infradagen: Politikerna måste öppna för alternativa möjligheter att finansiera infrastruktur

–Vi har byggt upp en gigantisk infrastrukturskuld under de senaste åren. Det är helt klart att det offentliga Sverige inte har skött sitt uppdrag som förvaltare av våra gemensamma tillgångar. Hur ska vi då klara alla nödvändiga investeringar som behöver göras under de närmaste åren? Det sade Magnus Persson, förbundsordförande för bransch- och arbetsgivareförbundet Maskinentreprenörerna, ME, när han på fredagsförmiddagen öppnade ME:s årliga arrangemang Stora Infradagen. Magnus Persson fortsatte:

–Mitt svar är att alternativa lösningar för finansieringen åter måste komma upp på den politiska agendan. När Öresundsbron byggdes var Sverige ledande vad gäller finansieringslösningar. Av de totalt 30 miljarder kronor som bron då kostade när den byggdes på 90-talet betalades huvuddelen med lån tagna av brobolaget med statsgaranti. Lånen finansierades sedan med hjälp av broavgifter. Det är dags för politikerna att titta i backspegeln och återigen se privata aktörer som en möjlighet – inte som ett hot eller som en mindre effektiv lösning.

­–Men det finns också andra pengar som kan användas. Konsultföretaget WSP har i en utredning pekat på att OECD under de kommande 40 åren kommer att notera en ökning av BNP med tre gånger – till ofattbara 270 000 miljarder amerikanska dollar. Mycket kommer att sparas i fonder med krav på långsiktiga infrastrukturprojekt. Det är ett faktum som Sverige ska utnyttja. Vi behöver mer infrastruktur per satsad krona om vi ska kunna fortsätta att bygga samhällsnytta, menade Magnus Persson.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2020, kontakta:
Hampe Mobärg, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson