2014-01-31 16:26Pressmeddelande

Stora Infradagen: Tveksamhet till infrastruktursamverkan offentligt-privat

De politiska partierna är överens om att fortsatta investeringar krävs i den svenska infrastrukturen. Samtidigt är det flera som är mycket tveksamma till att utnyttja nya finansieringsmodeller, till exempel i form av  ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor, så kallad OPS. Det framkom i samband med att förbundet Maskinentreprenörerna på fredagen höll sin årliga infrastrukturdag i Stockholm.

– Just nu är Sverige faktiskt det enda land i Europa som har råd att genomföra de infrastruktursatsningar som är på gång. Våra finanaser är starka. OPS kan lösa en del praktiska problem, men inte alla och risken är att metoden medför mindre utrymme för entreprenörer. menade Jan-Evert Rådhström (m).  Mer positiv var dock KD:s Sara Skyttedal:

– Det är ett misstag att se statliga pengar som bättre än andra pengar. Kan vi hitta smarta lösningar och få in privata medel som gör at vi kan bygga ut den infrastruktur som vi behöver, utan att samtidigt tumma på de investeringar som behövs i vård skola och omsorg, är  jag helt för det, sade Sara Skyttedal. Hon fick också understöd av centerpartiets Per Åsling, som starkt förespråkade utveckling och användning av OPS och andra likande metoder.

Från Folkpartiets sida ville dock Lars Tysklind inte släppa möjligheterna till utökat utnyttjande av brukaravgifter, något som Sverige, enligt honom, måste vara mera berett på i framiden.  

Det största motståndet fanns dock hos miljöpartiet och socialdemokraterna, som båda ville klara de fortsatta investeringarna med hjälp av skattefinansiering. Slopade löneskatteavdrag och lastbilsskatt var exempel på vägen framåt enligt dessa. Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson