2007-02-05 12:59Pressmeddelande

Storsatsning på vägar - med privata pengar?

Ska Sverige tillåta privat finansiering av nya vägar och järnvägar?
Det väntas infrastrukturminister Åsa Torstensson ge närmare besked om till byggbranschen och finansinstituten vid ”Stora Infradagen” på fredag (9/2) i Stockholm.

Förslag i år
- Vi hoppas att regeringen bekänner färg och sedan lägger en proposition under året, säger Nils Jakobsson, VD i bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna, ME.

ME anser att det är nödvändigt att släppa in privata pengar och öppna vägen för en snabbare investeringstakt i infrastrukturen. Både OECD och EU anser att Sverige hör till de länder som släpar efter mest. Dessutom leder ofta privat finansiering till högre kvalitet och lägre kostnader för samhället.

- Vi vill att privata finansiärer som banker och byggbolag ska få samverka med det offentliga. Vi kan då få se en storsatsning på bra vägar tidigare. Alla tjänar på en förbättrad miljö och ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, säger Jakobsson.

Starkt gensvar
Till konferensen Stora Infradagen i Näringslivets Hus på fredag har ME inbjudit alla intressenter: politiker, byggare, byggfack, banker och finansinstitut, samt myndigheter och verk.

- Gensvaret är starkt, framhåller Nils Jakobsson. Vi som är med och bygger infrastruktur ser dagligen behovet av nya vägar. Men få projekt startar före 2015. Pengarna till infrastruktur tycks alltid hamna i strykklass. Nya finansieringslösningar kan vända den olyckliga trenden.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson