2010-02-03 13:40Pressmeddelande

Största omvandlingen av trafikområdet i modern tid när Väg- och Banverket försvinner

null

Många nyheter på Stora Infradagen 5 februari!

Infrastrukturminister Åsa Torstensson driver just nu igenom den största strukturomvandlingen på trafikområdet i modern tid. Väg- och Banverket försvinner den 1 april. Ett nytt verk bildas; Trafikverket, som redan kallas ”Storverket”. Kring det nya Trafikverket byggs en rad nya trafikmyndigheter och bolag, som ska medverka till effektivare transporter i Sverige.

Risk för trafikröra?
Vid den fjärde årgången av Maskinentreprenörernas konferens Stora Infradagen, nu på fredag 5/2 i Stockholm, ska Åsa Torstensson klargöra nyttan av att röra om i grytan!
 
Finns risken för en enda trafikröra av alltihop? Vart tar näringslivets transporter vägen i alla omvälvningar, bidrar dessa förändringar till att stärka svensk konkurrenskraft? Och hur ska regioner och kommuner få mera makt och inflytande i storverket? Det är frågor som ministern kan räkna med ställs på Infradagen av bl.a. näringslivet, transportfacket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Flera nya bolag och ledningar
Till generaldirektör för det nya stora Trafikverket utsågs nyligen Gunnar Malm. Han har tidigare utrett hur Trafikverket ska se ut och har nu även fått uppgiften att verkställa de idéer och visioner framställt i utredningen

Den nya Transportstyrelsen, med delar från samtliga trafikslag, har redan rivstartat. Snart tillkommer den nya myndigheten Trafikanalys, vars namn beskriver vad den ska syssla med. Nyutnämnd GD är Brita Saxton, som också dessförinnan utrett sin egen myndighet.

Jan Sundling blir styrelseordförande i nya Infranord AB, som till stor del består av gamla Banverket Produktion. Vägverket Produktion har sedan tidigare kört loss och blivit självständigt bolag med namnet Svevia. Vägverket och Banverket Konsult har också bildat gemensamt bolag, Vectura.

Valdebatt om infrastrukturen
Som avslutning på den samhällspolitiska konferensen genomförs valårets första valdebatt. I debatten deltar riksdagspartiernas ledande trafikpolitiker. Debatten kommer att utgå ifrån alla de förändringar som genomförs nu men också om hur de olika partierna vill driva och satsa på infrastrukturen i framtiden.
För fjärde året i rad arrangeras Sveriges viktigaste konferens gällande infrastruktur - "Stora Infradagen". Här möter du ledande opinionsbildare och beslutsfattare - de som utformar framtidens infrastruktur i Sverige. Medverkar gör representanter och beslutsfattare för regeringen och oppositionen, alla riksdagspartierna, generaldirektörer, utredare och chefer för transportområdets olika myndigheter m.fl.  Debatter, samtal och korta anföranden varvas med nyheter och välriktad humor.
Stora Infradagen arrangeras av Maskinentreprenörerna, som är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56
Lars Gunnar Tannerfors, program- och projektledare, tfn: 070-526 63 63 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson