2007-10-25 14:47Pressmeddelande

Strejk i byggbranschen avblåst

Strejk i byggbranschen avblåst!

Nytt avtal mellan ME och Byggnads
Efter utdragna avtalsförhandlingar mellan Maskinentreprenörerna och Byggnadsarbetareförbundet gällande Entreprenadmaskinavtalet har parterna i dag på eftermiddagen godtagit Medlingsinstitutets bud.

­- Avtalet ger våra medlemmars anställda en bra och rimlig höjning av grundlönen samt förstärkt föräldrarlön och semesterersättningen, vilket inryms i den tidigare fastlagda ramen på 10,2 procent över tre år, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinetreprenörerna.

Avtalet innebär att utgående lön för maskinförare och yrkesarbetare höjs retroaktivt från och med sista september 2007 med 557 kronor månaden. Grundlönen för en maskinförare 1 oktober 2007 är därmed 21 402 kronor i månaden.

Byggnads hade framfört ett ensidigt krav på ackordsavtal inom Byggnads område vilket ME med eftertryck inte kunde godta. Det föreslagna ackordsförfarandet skulle inte bara vara omodernt och främmande för branschen utan även leda till väsentliga problem rörande säkerhet och kvalitet.

­-I en förhandling är det givetvis ett givande och tagande. Under rådande omständigheter måste vi vara nöjda med att avtalet totalt sett kan betraktas som rimligt och att vi kunde undvika en konflikt, säger Håkan Norén, styrelseordförande, Maskinentreprenörerna. Jag är också särskilt nöjd med att våra medlemmars medarbetare kommer att se ett direkt resultat i plånboken av de nu avslutade förhandlingarna.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson