2011-04-11 18:34Pressmeddelande

Strejkhot avstyrt

null

Maskinentreprenörerna och Byggnads har efter medling kommit överens om nya villkor för Entreprenadmaskinavtalet.

- Jag är nöjd över att vi kunnat undvika att Byggnads planerade strejk trädde i kraft, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna. Samtidigt har vi i det nya avtalet fått gehör för att den huvudsakliga löneformen i vår bransch är tidlön.

Sedan i höstas har Maskinentreprenörerna haft en överenskommelse med Byggnads om lönenivåerna avseende Entreprenadmaskinavtalet. Denna förhandling har i huvudsak handlat om utformning och modernisering av villkoren i avtalet.

• Utgående lön från 1 april kvarstår på 2,65 kr/tim enligt tidigare löneöverenskommelse i höstens avtalsrörelse.

• Arbetstidsförkortningen justeras från 32 till 34 timmar på grund av upphörandet av en grupplivförsäkring som tidigare finansierats av ME:s medlemmar.

• Entreprenadmaskinavtalets texter har moderniserats och förtydligats i ett antal avseenden.


Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD, tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson