2009-01-29 15:55Pressmeddelande

Svenska folket anser att vägavgifter kan betala nya motorvägar

null

En majoritet av svenska folket är öppna för alternativa betalningslösningar för investeringar i nya motorvägar. 55 procent kan tänka sig en kombination av skatt och vägavgifter. I samma undersökning anser också två av tre att investeringarna i infrastruktur bör ökas. Övervägande andelen av befolkningen uppger att investeringarna i infrastrukturen är centrala för att skapa arbetstillfällen och mer effektiva och miljöanpassade transporter.

Det visar en ny undersökning från Demoskop, där 1012 representativt utvalda personer i åldrarna 18-89 år intervjuades per telefon den 2-8 januari i år, som genomförts i samband med den första valdebatten mellan riksdagspartierna om infrastrukturen inför valet 2010.

Debatten hålls på "Stora Infradagen" den 30 januari i Stockholm. Arrangör och beställare av undersökningen är bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna, ME.

Mindre skiljelinjer
- Det är svårt att se distinkta skiljelinjer mellan sympatisörerna till regeringspartierna och oppositionen, s­ + v + mp, i undersökningsmaterialet, säger Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna. Frågan är om de ledande trafikpolitikerna är lika eniga?

I undersökningen ser man också att det finns ett tydligt stöd från svenska folket att öka investeringarna i infrastruktur med bl.a. vägavgifter.

Majoritet i blocket
62 procent av regeringspartiernas anhängare vill finansiera nya motorvägar genom skatt och vägavgifter mot en något mindre majoritet för oppositionen, 53 procent. Tittar man på de enskilda partierna så anser övervägande delen av (v) 54% att investeringarna endast ska skattefinansieras och 39% för (s). Men däremot anser 19% av allianskollegans (mp) sympatisörer att infrastruktur bara ska skattefinansieras, d.v.s. mer i linje med de borgliga sympatisörerna.

Satsningar på infrastruktur bör ökas
9 av 10 anser att infrastrukturinvesteringarna är viktiga för att få mer effektiva och miljöanpassade transporter. Men också att det är en förutsättning för företag i glesbyggd och både regional och nationell tillväxt.

För ytterligare information:
Maskinentreprenörerna: Hampe Mobärg, tfn 073-029 88 56
Demoskop: Peter Rosin, tfn 073-522 55 31

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson