2016-06-21 10:00Pressmeddelande

Tåget rusar för landets maskinentreprenörer

null

När Maskinentreprenörerna (ME) presenterade sin konjunkturrapport MEKO för sex månader sedan var rubriken: Maskinentreprenörerna ser ljuset i tunneln”. Nu går det som tåget och de flesta maskinentreprenörer får allt svårare att hitta kompetent personal.

Det är högkonjunktur i Sverige. För landets maskinentreprenörer är det dessutom en kombination av högsäsong och en stark byggindustri som driver på marknaden. Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO, som marknadsanalytikerna Industrifakta tar fram, visar på ett mycket positivt stämningsläge:

­- Jämför vi stämningsläget med ett halvår tidigare så är det mycket positivt. Indikatorn som vi arbetar med visar 137, och allt över 100 indikerar ett positivt värde, säger Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta.

Starkaste siffrorna visar områden som efterfrågan på tjänster, orderstock, och arbetsvolym. Maskinentreprenörer tror dessutom att efterfrågan på företagens tjänster kommer att öka från dagens nivå i flera månader framåt. Men det är inte bara solsken när hjulen snurrar i den här takten:

­- När det gäller att hitta kompetenta maskinförare så uppger 85 procent av de tillfrågade företagen att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetens. Och det är ganska oroväckande. För vi har mer än ett år till av ökade volymer framför oss, och det här är en framtidsbransch där efterfrågan kommer att öka när bostäder och infrastruktur ska fram.

Trenden just nu är att de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna tappar elever och flera maskinförarutbildningar har mot sunt förnuft lagts ner de senaste åren.

­- Att i en tid då ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden men inte stötta utbildningsvägar som ger jobb direkt, är för mig helt obegripligt. ME har tvingats ta ett eget ansvar för att utbilda maskinförare i Sverige, men det krävs en större kraftsamling, att även regeringen är med att stöttar framtidens yrkesutbildningar. Det går för långsamt, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna.

MEKO visar på flera andra trender. Urbaniseringen är stark i Sverige nu. Det är enormt hett i Stockholm- och Göteborgsregionen. Det är klart svagare siffror i norra och södra Sverige.

­

- Jag har nog aldrig sett en tydligare trend av urbanisering. Den verkar starkare än på 60- och 70-talet då miljonprogrammen tvingades fram.

Det här är en stor utmaning för både beslutsfattare och maskinentreprenörer. Jobben och den ekonomiska utvecklingen koncentreras mer och mer till våra större städer och tätbefolkade regioner, säger Hampe Mobärg.

Hand i hand med urbaniseringen och bostadsbyggande ökar också investeringarna i vatten och avlopp. I Stockholm- och Göteborgsregionen är siffrorna upp 50 procent jämfört med ett halvårs sedan. Nya bostäder och ny infrastruktur skapar en dominoeffekt i flera led. På samtliga platser behövs maskinentreprenörer och deras anläggningsmaskiner.

­- Det är mycket som är positivt just nu. Men jag uppmanar landets beslutfattare att förstå allvaret med situationen hög ungdomsarbetslöshet och brist på folk i en framtidsbransch som vår. Under de förutsättningarna är det mer än beklämmande att vi inte kan erbjuda en tillräckligt stark och framåtinriktat utbildningsinriktning när vi har en nationell efterfrågan som kommer löpa över många år. Består situationen kan branschen tvingas att importera kvalificerad arbetskraft. Pinsamt!

Bransch- och arbetsgivareföreningen Maskinentreprenörerna presenterar den branschunika konjunkturbarometern MEKO. Det är första gången som det går att presentera en kvalificerad prognos om hur konjunkturläget är för landets maskinentreprenörer. MEKO är framtaget i ett samarbete med Industrifakta, som arbetat med marknadsanalyser sedan 70-talet.

För mer information kontakta:
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
Magnus Johansson, Industrifakta, tfn: 0768-17 18 18, e-post: magnus.johansson@industrifakta.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson