2013-12-16 09:30Pressmeddelande

Teknikpriset 2013 till Komatsu och Topcon

null

Ny teknik för branschen framåt och underlättar vardagen för förare och maskinägare. För att sätta fokus på vikten av innovation och produktutveckling delar tidningen Maskinentreprenören ut ett årligt teknikpris. Årets vinnare är Komatsu och Topcon för sin intelligenta maskinstyrning på bandschaktare. Den innebär att maskinen kan göra en stor del av arbetet med automatik.

Så här lyder juryns motivering:
”Eftersom bandschaktare är en maskin som det tar tid att lära sig köra och många entreprenörer har svårt att rekrytera nya förare, ligger det i tiden med en maskin som kan utföra större delen av arbetet automatiskt. Positivt är också att det inte längre behövs några master eller yttre sensorer på maskinen. Komatsu och Topcon visar med sin intelligenta maskinstyrning vägen mot en trolig utveckling av de flesta anläggningsmaskiner.”

- Vi är väldigt glada att Komatsu fått Maskinentreprenörens Teknikpris. Vi ser det som ett erkännande från marknaden att den väg Komatsu valt med satsningen på intelligent maskinkontroll är den rätta vägen, säger Dirk Legrand som är marknadschef för Komatsu Europa.
I Maskinentreprenörens senaste nummer, som kommer ut den 16 december, kan man läsa allt om Teknikpriset 2013. Förutom vinnaren Komatsu presenteras även fem finalister som får hedersomnämnanden:

Wacker Neuson: Fristående eldrift.
Caterpillar: 336E LH hydraulhybrid.
Hammerglass: Sprängsäkra rutor.
Engcon: Låsning snabbfäste.
Indexator: Låsning snabbfäste.

För ytterligare information:
Lars-Olof Tandberg, teknikredaktör, tidningen Maskinentreprenören, tfn: 08-762 70 79
Micael Appelgren, chefredaktör, tidningen Maskinentreprenören, tfn: 08-762 70 71


Tidningen Maskinentreprenören har heltäckande bevakning av anläggningsbranschen. Ekonomiska fackliga och politiska beslut och frågor som berör maskinägarna. Arbetsplatsreportage från stora och små företag. Nya metoder och produkter, regelbundna tester av maskiner. Maskinekonomiska artiklar. Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna. TS-kontrollerad upplaga(2012): 8 400. 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson