2013-05-23 08:52Pressmeddelande

Tio i topp: Skitbra kommuner på avloppstoppen!

null

Aktionsgruppen Små Avlopp har genomfört en stor undersökning rörande enskilda avlopp i Sveriges samtliga kommuner.
- Vi vill passa på att gratulera de kommuner som hamnat på tio-i-topp-listan, säger Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp.
 
 
- Idag har vi stora miljöproblem med undermåliga små avlopp som leder till onödigt miljöläckage. Men under det senaste året tycks något ha hänt. Både kommuner och ägare av till exempelvis fritidshus tycks ha insett att små avlopp knappast är någon skitsak längre. Samtidigt har Havs- och Vattenmyndigheten föreslagit en skatt/avgift riktat mot de som inte åtgärdar sina dåliga avlopp. Det är ett bra förslag och jag är säker på att den kommer få en tydlig effekt på utbytestakten
 
- Vi förutsätter att Lena Ek med kraft driver vidare de förslag, som Havs- och Vattenmyndigheten presenterat. Av de omkring 1 miljon små avlopp som finns, beräknar den nya Havs- och Vattenmyndigheten, att 130 000 avlopp är direkt olagliga. Nästan hälften
(400 000) av alla enskilda avlopp, är så undermåliga att de bör bytas ut.

I undersökningen har kommunernas åtgärdstakt stämts av, det vill säga den tid det tar att göra något åt kommunernas dåliga avlopp, och den bör vara dubbelt så hög som idag. En hållbar utbytestakt ska ligga på över 5 procent per år, anser Havs- och Vattenmyndigheten. Det baserar sig på antagandet att en avloppsanläggning har en livslängd på 20 år. Enligt undersökningen är åtgärdstakten för avloppen i Sverige 2,5 procent.
 
- Bara 19 kommuner uppnår idag Havs- och Vattenmyndighetens mål. Det är egentligen oacceptabelt att vi efter så många år med kunskap om bristerna inte har nått en hållbar utbytestakt, d.v.s. det dubbla jämfört med idag, förklarar Hampe Mobärg.

Aktionsgruppen Små Avlopp bildades av VA-branschen för att bekämpa utsläppen från enskilda avlopp. Gruppen är nu inne på sitt tredje år. Förra året genomfördes en mindre undersökning. Ett 20-tal kommuner vid Östersjökusten kontrollerades. I år bygger undersökningen på alla kommuners egna svar om antal utfärdade tillstånd för enskilda avlopp.


Under 2012 utfärdades det totalt 16 900 tillstånd för enskilda avlopp i Sverige, en siffra som borde vara över 30 000 om alla undermåliga avlopp inom rimlig tid ska bytas ut. Omkring 6 300 anläggningar omvandlades till kommunala avlopp. På enkäten har 17 kommuner inte svarat och 5 avböjt att svara.

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56


Bilaga: Tio-i-topplistan över Sveriges bästa kommuner


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson