2016-01-20 13:00Pressmeddelande

Tioårsjubilerande Stora Infradagen 2016: Utbilda för arbetslöshet eller för jobb?

null

– Alla talar om bostadsbrist och om hur många bostäder som måste byggas, för att inte tala om all infrastruktur som behövs. Märkligt nog frågar ingen vem som ska göra det. Den bistra sanningen är att de maskinförare som behövs är en bristvara. Och inte nog med det, det finns kommuner, senast Halmstad - gymnasieminister Aida Hadžialićs hemort - som lägger ner utbildningarna trots att företagen skriker efter utbildade medarbetare. Det säger Hampe Mobärg, VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) som organiserar över 3 800 företag med sammanlagt 15 000 anställda.

– De yrkesförberedande gymnasielinjerna tappar elever. Ungdomar väljer mer lockande utbildningar även om jobben saknas. Frågan är hur man i tider av arbetslöshet kan lägga ner utbildningar som ger anställning, samtidigt som man med berått mod marknadsför och driver sådana som leder rakt ut i arbetslöshet. Inte nog med att de unga blir grundlurade, det är också ett gigantiskt slöseri med skattemedel, menar Hampe Mobärg.

2015 lade Yrkesprogramsutredningen fram sitt slutbetänkande över hur yrkesutbildningarna ska bli bättre och mer attraktiva, bland annat genom ett ökat samarbete mellan skola och arbetsliv.

– Inriktningen är helt rätt, även om betänkandet innehåller onödiga politiska ställningstaganden. Vi är övertygade om att regionala branschskolor med riksintag kan koppla ihop utbildning och verklighet och leda vidare in i arbetslivet. Därför driver vi idag gymnasial maskinförarutbildning i nära samarbete med Upplands-Bro Gymnasium utanför Stockholm. Och vi håller på att etablera motsvarande verksamhet i Växjö och Svalöv och på en rad andra orter. För oss handlar det om att säkerställa tillgången till kompetenta maskinförare. Nu är det bråttom att omvandla utredningens ord till verklighet. Det kräver fokus och hårt arbete - djävulen finns i detaljerna - och att statsmakterna tar sitt ansvar och fullföljer det som är själva essensen i utredningen. Annars går det inte. Det ser vi ju nu i Halmstad och andra kommuner.

Den 29 januari i år arrangerar ME för tionde gången ”Stora Infradagen” på Näringslivets Hus i Stockholm.

– En av våra huvudtalare är Roger Mörtvik, gymnasieminister Aida Hadžialićs närmaste man. Jag ser fram emot att höra honom tala om vad de tänker göra rent konkret. Det handlar ju inte bara om gymnasieplatser, utan om hur vi ska utveckla det svenska samhället. En sak är helt klar, utan tillgång till utbildade maskinförare är det svårt att klara infrastrukturprojekt, alldeles oavsett vad de handlar om, säger Hampe Mobärg.

För vidare information om ME och om Stora Infradagen 2016, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson