2008-05-28 08:18Pressmeddelande

Tusentals avlopp är miljöfarliga

null

Många avlopp från 60- och 70-talet har tjänat ut sin tid och klarar inte dagens reningskrav, vilket leder till onödig övergödning och smittspridning. Kommunens inventeringar visar att många fastighetsägare måste åtgärda sina avloppsanläggningar.

Den 3 oktober genomförs första dagen av en tvådagars diplomutbildning i enskilda avlopp för markentreprenörer.

­- Det är oerhört viktig att vi tillsammans med Maskinentreprenörerna och Avloppsguiden kan samarbeta om denna diplomutbildning. Det innebär att vi snabbt säkerställer att vi får ett antal entreprenörer som kan anlägga ett modernt avlopp, vilket leder till att vi minskar utsläppen på grund av undermåliga avlopp, säger Richard Ågren, miljöinspektör i Skellefteå kommun.

­- Utbildningen går över två dagar, en teoridag och en fältdag. Under teoridagen går man igenom de teoretiska förutsättningarna avseende teknik, projektering med mera. På fältdagen kan man följa hur ett enskilt avlopp byggs i praktiken, förklarar Per-Erik Markström Regionchef, Maskinentreprenörerna Region Nord.

Den 3 oktober genomförs en teoridag på Hotell Aurum & Konferenscenter 08.30 - 16.30 i Diplomutbildningen "Enskilda avlopp". Fältdag med praktisk uppföljning blir den 17 oktober. Media är välkommen att delta.

För ytterligare information kontakta:

Per-Erik Markström, Regionchef Maskinentreprenörerna Nord,
tfn: 0910-78 29 29

Marika Palmér Rivera, Avloppsguiden, tfn: 0730-96 93 31

Richard Ågren, Miljöinspektör Skellefteå Kommun,
tfn: 070-242 18 96

Övrig information gällande ME finns på www.me.se

Mer information om enskilda avlopp finns på www.avloppsguiden.se

________________________________________________________________________

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson