2008-05-12 08:14Pressmeddelande

Tusentals avlopp på Gotland är mijlöfarliga

null

Av alla Gotlands enskilda avlopp beräknas omkring 40 procent ej uppfylla naturvårdsverkets krav på rening. Det innebär att närmare 4000 avlopp på Gotland inte klarar av dagens reningskrav, vilket leder till en onödig övergödning, smittspridning med mera.

Den 14 maj genomförs en tvådagars diplomutbildning i enskilda avlopp för markentreprenörer.

­- Det är oerhört viktig att vi tillsammans med Maskinentreprenörerna och Avloppsguiden kan samarbeta om denna diplomutbildning. Det innebär att vi snabbt säkerställer att vi får 40-tal entreprenörer som kan anlägga ett modernt avlopp, vilket leder till att vi minskar utsläppen på grund av undermåliga avlopp, säger Magnus Pettersson, Gotlands kommun.

­- Utbildningen går över två dagar, en teoridag och en fältdag. Under teoridagen går man igenom de teoretiska förutsättningarna avseende teknik, projektering med mera. På fältdagen kan man följa hur ett enskilt avlopp byggs i praktiken, förklarar Mats Larsson, Regionchef, Maskinentreprenörerna.

Den 14 maj genomförs en fältdag i Othem i Diplomutbildningen "Enskilda avlopp", kl: 08.00-11.30. Media är välkommen att delta.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Pettersson, Kommunen, tfn: 0498-269386

Mats Larsson, Regionchef, tfn: 070-7621835

Ebba Af Petersens, Avloppsguiden, tfn: 070-8322755

Övrig information gällande ME finns på www.me.se

________________________________________________________________________

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson