2015-07-01 16:32Pressmeddelande

Underinvesteringar skapar kris för svenska VA-systemet

null

– Vi ser redan idag konsekvenserna av klimatförändringar. Bräddning, då orenat avloppsvatten rinner förbi överlastade reningsverk och ut i dricksvattentäkter och badvikar är redan idag en ganska vanlig företeelse. Och trots det är vi inte förberedda. Gunnar Holmgren, Landshövding i Västernorrland och särskild utredare i statliga dricksvattenutredningen var tydlig när han under onsdagen deltog i VA-faktas Almedalsseminarium om det svenska VA-systemet.

– All teknik finns, men att det kostar pengar. Det är få kommuner, speciellt landsortskommuner som idag klarar sitt långsiktiga ansvar. Orsakerna är många, men det är helt klart att staten måste bli en tydlig och stark kravställare gentemot kommunerna, menade Gunnar Holmgren.

Enligt konsultbolaget WSP kan det svenska VA-systemet värderas till mellan 500 och 800 miljarder kronor. För att sköta underhåll och utveckling borde, lågt räknat, en procent av värdet, 5-8 miljarder kronor återinvesteras varje år. Enligt WSP är den verkliga summan på lite över två miljarder kronor, något som i praktiken innebär att systemet försämras för varje år, istället för att bli bättre.

– Alla försäkringar baseras på en grundprincip och det är att det ska gälla oförutsedda händelser. Nu har vi oförutsedda händelser som inträffar på samma ställe och samma tid varje år. Det innebär att modellen inte längre fungerar. Om inte kommunerna kan ta sitt ansvar för VA-systemen, så innebär det i slutändan premiehöjningar, så enkelt är det, kommenterade Svensk Försäkrings representant Staffan Moberg som också deltog i seminariet.

Från VA-branschens sida uppmanade Sebastian Bondestam, vice VD på Uponor till en förstärkt dialog mellan kommuner och branschen.

– Om vi bara har en bra dialog kan vi från vår sida utforma och vidareutveckla och de system som krävs för att vi ska ha ett fungerande VA-system även i framtiden, sade Bondestam.

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp, VD för Maskinentreprenörerna
Telefon: 073-029 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson