2017-02-17 10:02Pressmeddelande

Unik koncentration i svensk anläggningsbransch

I en ny rapport från Statens väg och transportinstitut, VTI, kan forskarna för första gången visa och belägga att Sverige har en unik koncentration av få stora byggföretag som dominerar marknaden. Forskarna har kartlagt anläggningssektorns konkurrens i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien (England) och Tyskland. Bilden är tydlig.

­- I den här studien så kan vi visa det man ofta säger, men inte tidigare haft belägg för. Sverige är ovanligt med sina fyra stora byggföretag som starkt dominerar anläggningsmarknaden. Sverige skiljer sig här från de andra länderna vi har studerat. I stort är det vad som kan betraktas som ett oligopol, säger Johan Nyström, som har varit forskningsledare i arbetet med att ta fram rapporten.

Studien visar att det är vanligt i andra länder – även utanför EU – att aktivt arbeta för att öppna och förenkla för medelstora företag att kunna konkurrera om stora offentliga uppdrag inom anläggning. I Norge finns en kultur och historia där glesbygdspolitik gynnar medelstora företag, och norska vägverket arbetar aktivt för att anpassa kontraktens storlek. I Danmark arbetar upphandlande myndigheter också med att underlätta för medelstora företag på olika sätt. Storbritannien har liknande system, och i Tyskland är konkurrenslagstiftningen konstruerad på ett sätt som stödjer små kontrakt och ska gynna konkurrensen. Undersökningen visar att även i USA och i Japan är system som gynnar medelstora företag i aktivt bruk.

­- Studien visar att Sverige är unikt här. Det finns sannolikt fördelar med att bryta upp de fyra största företagens marknadsmakt, säger Nyström.

Maskinentreprenörerna har initierat studien för att diskussionen om marknadskoncentrationen i anläggningssektorn ska leda till konkreta förbättringar och inte fortsätta behandlas som om det är en myt eller ett missförstånd. Det är först när vetenskapliga studier kan bekräfta situationen som det går att agera konstruktivt.

­- Det är inte bra för Sverige, skattebetalarna eller för Maskinentreprenörernas medlemmar om vi har en onödig koncentration av företag som gör att upphandlande myndigheter riskerar att inte få det bästa och mest effektiva resultatet. Det här är ju något som våra medlemmar har diskuterat öppet i flera år, men marknaden har stelnat och rådande koncentration riskerar såklart att leda till en osund marknad där medelstora företag tvingas in i rollen som underentreprenörer som inte kan eller vågar konkurrera med sina beställare, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna.

Det pågår arbete mellan Trafikverket och Maskinentreprenörerna som syftar till att förbättra situationen, men framstegen hittills har inte gett någon synlig effekt.

­- Det kan vara lämpligt att vi i Sverige lär av andra länder, bland annat hur myndigheter upphandlar. Konkurrenssituationen präglas inte enbart av antalet företag utan även deras karaktär och förutsättningar på marknaden, säger Johan Nyström.

För vidare information, kontakta:

Hampe Mobärg, vd, Maskinentreprenörerna
Tfn: 073-029 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se

Johan Nyström, forskningsledare, VTI
Tfn: 070-878 03 83, e-post: johan.nystrom@vti.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson