2020-06-17 10:31Pressmeddelande

Unikt affärsläge i Coronatider för maskinentreprenörer

null

Arbetslösheten i Sverige ökar nu dramatiskt och enligt arbetsförmedlingen är var femte arbetstagare i Sverige just nu påverkat av Coronakrisen. Sedan i början av mars har 201 000 nya arbetslösa tillkommit. Landets maskinentreprenörer har dock fortfarande mycket svårt att hitta rätt personal för att kunna leverera det som beställarna efterfrågar.

- Vi har varit ganska spända och lite oroliga för vad Maskinentreprenörernas konjunkturrapport Midsommar-MEKO skulle visa. Lucia-MEKO från december var stark, men Corona som drabbade oss hårt i mars har såklart fått följder, men rapporten visar att det otroligt nog har rullat på ganska bra genom våren, säger Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna (ME).

Det har på senare tid kommit ett par centrala konjunkturrapporter som undersökt byggbranschens påverkan av Corona. Men maskinentreprenörer befinner sig på fler marknader än byggbranschen och med viss övervikt mot anläggningsprojekt av olika slag. Det slår igenom på ett intressant sätt i den aktuella MEKO-rapport som nu redovisas.

- Det är ett konjunkturmässigt oväder i horisonten, det kan landets maskinentreprenörer se. Men det är faktiskt fortfarande inte klart om det kommer att dra över eller klarna upp. Just nu ser det faktiskt ganska bra ut, säger Magnus Johansson, projektchef på Navet Analytics.

MEKO visar också att maskinentreprenörer har en fortsatt vilja att investera i nya maskiner i samma omfattning som de goda år som precis passerat. Detta är kanske det mest överraskande med rapporten då maskinleverantörer räknar med att maskinparken i dagsläget är ganska ny. Investeringsviljan ser oförändrad ut de kommande sex månaderna.

- Det här kan hänga ihop med att regeringen har flaggat för att tidigarelägga infrastrukturprojekt och att vi här kan konstatera att infrastrukturinvesteringarna kommer att öka i år och även nästa år. Men på husbyggnadssidan ser vi en tydlig nedgång, som lär fortsätta, säger Magnus Johansson.

Läget i branschen gör att det även fortsatt är svårt för maskinentreprenörer att rekrytera kompetent personal. 85 procent av företagen anser att svårt. 44 procent säger mycket svårt. Detta samtidigt som många branscher nu varslar och arbetslöshetssiffrorna stiger brant.

- Detta är olyckligt för Sverige, inte bara för maskinentreprenörer. Landet behöver en stark infrastruktur och dessa jobb fungerar som en motor för resten av ekonomin. En så stark bransch som maskinentreprenörernas borde locka fler att söka sig hit och bygga Sverige starkt inför framtiden, säger ME:s vd Anders Robertsson.

Bransch- och arbetsgivarföreningens etablerade konjunkturrapport MEKO genomförs två gånger om året. Rapporten tas fram av analysföretaget Navet Analytics och bygger på både kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att fånga upp både rena konjunkturfakta och känslan bland företag på gräsrotsnivå.

Kontaktpersoner:

Anders Robertsson, vd Maskinentreprenörerna
Tfn: 070-532 70 78
E-post: anders.robertsson@me.se

Magnus Johansson, Navet Analytics
Tfn: +46 768 17 18 18
E-post: magnus.johansson@navet.se

Micael Appelgren, kommunikationschef Maskinentreprenörerna
Tfn: 0704826649
E-post: micael.appelgren@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson