2017-07-05 12:00Pressmeddelande

Utan maskinförare stannar bygget; utbildningkvalitet måste få kosta

null

– Tillgången till maskinförare är en förutsättning för att vi ska kunna bygga de bostäder och den infrastruktur som behövs. Idag är maskinförare är en bristvara och utbildningar läggs ner, samtidig som kommuner och utbildningsgivare tittar allt mer på prislappen. Det har fått stor påverkan på utbildningskvaliteten. Det menade ME:s vd Hampe Mobärg vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby. Vid seminariet deltog representanter från, bland annat, Riksdagen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Skolverket och Region Gotland.

– Vi måste helt klart komma tillrätta med skolmarknaden. Det är en viktig fråga och jag tror att lösningen ligger i större utrymme för regional planering och en ökad samverkan mellan bransch och skola för att nå fram till en mer effektiv utbildning, sade Caroline Helmersson-Olsson, socialdemokratisk ledamot i utbildningsutskottet.

– Det är viktigt att lyfta frågan om arbetsmarknadens behov. Skattefinansierad utbildning måste ligga nära det som marknaden behöver, menade Bodil Båvner från SKL.

– Det finns en arbetsmarknad där många fler behövs och får plats. Därför driver vi gymnasieutbildningar i samarbete med ett antal kommuner. Samtidigt ser vi att det inte är vad eleverna lär sig, utan hur mycket det kostar som diskussionerna handlar om. Det är enklare och, framför allt, billigare, att starta en ny teoretisk utbildning. Fokus på kostnader är bra, men vi måste också se på vad vi får. Dagens maskinförare kör digitalt avancerade maskiner och utför kvalificerade uppgifter, ofta i en farlig miljö och under tidspress. Då fungerar det inte med tvåveckorsutbildningar, det måste få kosta. Om vi inte utbildar efter vad arbetsmarknaden behöver, blir det dyrt, menade Hampe Mobärg vidare.

– ME centralt bidrar med kompetens och resurser för att starta och driva seriösa utbildningar, våra medlemsföretag genom att erbjuda praktikplatser. Och om vi inte klarar av att utbilda tillräckligt många och duktiga maskinförare i Sverige är det enda långsiktiga alternativet att, trots arbetslöshetssiffrorna, hyra in förare från andra länder. Jobben finns, projekten måste genomföras, men arbetskraft med rätt kompetens saknas, avslutade Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson